Proiectul „Sprijinirea ONG – urilor din România pentru acordarea de asistenţă directă victimelor traficului de fiinţe umane”

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor programEconomice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul “Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”, pentru o perioadă de 38 de luni, începând cu luna Februarie 2015.
La data de 15.04.2015, în cadrul proiectului au fost organizate la Bucureşti – sediul ANITP, prima Reuniune a Comitetului Director, a grupului de lucru elveţiano – român pentru combaterea traficului de fiinţe umane, respectiv prima întâlnire privind constituirea Comitetului Independent Elveţiano-Român.

Obiectivele celor 3 activităţi au fost:

  • discutarea situaţiei actuale privind cooperarea româno – elveţiană în domeniu;
  • constituirea Comitetul Independent Elveţiano – Român, dezbaterea procedurilor de lucru privind acordarea de grant-uri şi monitorizarea acestora;
  • dezbaterea situaţiei actuale a proiectului, a activităţilor viitoare, respectiv a aspectelor financiare.

Activităţile au beneficiat de prezenţa reprezentanţilor din Elveţia, respectiv ai D.C.A.F., ai Poliţiei din Zurich, OIM Berna, Centrului de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT 212, Biroului pentru Contribuţia Elveţiană în România, dar şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, OIM România. În aceeaşi măsură, în cadrul grupului de lucru elveţiano – român pentru combaterea traficului de fiinţe umane au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din România.