Raport anual privind fenomenul traficului de persoane în 2020

ANITP a  întocmit, cu contribuția celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu şi cu organizaţiile neguvernamentale Raportul Anual privind Fenomenul Traficului de Persoane în anul 2020.

Partea introductivă a Raportului în acest an (capitolul 1) este dedicată suprinderii provocărilor aduse de Pandemia Covid 19 și a principalelor efecte resimțite la nivelul instituțiilor și organizațiilor anti-trafic.

Perspectiva situațională a traficului de persoane în România în anul 2020 este oferită în capitolul adresat profilării populației victimelor traficului de persoane (capitolul 2). Acest capitol aduce în prim plan tendința generală de scădere a numărului de victime ale traficului, de la 698 de victime în  anul 2019, la 596 în anul 2020. Indicatori socio-demografici alături de indicatori relaționați modurilor de operare completează tabloul situației traficului de persoane în anul 2020.

Perspectiva acțională a Raportului este și cea mai consistentă (capitolele 3-8), oferind tuturor celor interesați posibilitatea trecerii în revistă a măsurilor luate de autoritățile și organizațiile române, în toate domeniile anti-trafic, după cum urmează :

-modificările legislative și de politici publice ;

-planul judiciar și tragerea la răspundere a autorilor ;

-activități de informare  și conștientizare în scopul reducerii riscului la trafic de persoane ;

-măsuri de protecție și asistență oferite victimelor traficului de persoane ;

-cooperare interinstituțională, europeană și internațională ;

-finanțare externă și fonduri non-rambursabile ;

Cu scopul de a evalua dimensiunea comparabilității datelor naționale din domeniul traficului de persoane, în capitolul 9 al Raportului sunt analizate pe scurt diferențele de raportare a indicatorilor statistici privind victimele,  între România, Spania și Italia.

Pentru prima oară la acest nivel de participare și substanță, activitatea ONG-urilor în domeniul anti-trafic este suprinsă în conținutul acestui Raport (capitolul 10). O descriere a activității platformei ProTECT, o rețea asociativă cu peste 20 de ONG-uri cu responsabilități în domeniul prevenirii și protecției victimelor traficului de persoane, oferă imaginea manierei și amplorii implicării ONG în lupta anti-trafic în România.

Raportul oferă în utlimul capitol (capitolul 11), cititorului și tuturor celor interesați, posibilitatea de reflecție asupra observațiilor anului 2020 conturând de asemenea și un cadru general pentru prioritizarea demersurilor anti-trafic.

 

Raport national 2020