Raport anual privind fenomenul traficului de persoane în 2022

În anul 2022, au fost identificate și notificate sistemului românesc anti-trafic un număr de 500 victime ale traficului de persoane, aceasta reprezentând dimensiunea victimelor traficate intern dar și a victimelor cetățeni români traficați în afara țării. Așa cum e ilustrat în graficul de mai jos, se păstrează tendința observată în anii precedenți (2020-2021) de scădere a numărului victimelor identificate, accentuând și mai mult trendul descendent început încă din anul 2005. Astfel, în ultimii ani, mai exact în perioada pandemiei, dar și ulterior, numărul victimelor identificate a ajuns să reprezinte un sfert din numărul de victime detectate la începutul perioadei de monitorizare a activităților anti-trafic (2004-2006).

Raport national 2022