Reuniune Reţeaua Judiciară Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ
29.05.2019

Cea de-a 74-a reuniune a punctelor naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială
Bucureşti, 15-16 mai 2019

Un reprezentant A.N.I.T.P. a participat, în perioada de 15-16 mai 2019, la „Cea de-a 74-a reuniune a punctelor naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială şi cea de-a 13-a reuniune a autorităţilor centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis (Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului)”, la Palatul Parlamentului din Bucureşti.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Justiţiei şi Comisia Europeană şi au participat peste 130 de delegaţi din Statele Membre ale UE şi din cadrul Comisiei Uniunii Europene, Direcţia Justiţie şi Consumatori.

În prima zi (15 mai) a avut loc reuniunea plenară a punctelor naţionale de contact şi a reprezentanţilor statelor membre din cadrul autorităţilor centrale, iar în cea de-a doua zi (16 mai) s-au organizat întâlniri bilaterale între experţii participanţi ai statelor membre. Reuniunile bilaterale şi-au propus deblocarea dosarelor ce fac obiectul cooperării în materia vizată de Regulament.

Implicarea A.N.I.T.P. a fost axată pe tematica propusă de Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, respectiv ”Copiii lipsiţi de îngrijirea părintească găsiţi într-un alt stat membru decât cel al lor – Un ghid pentru îmbunătăţirea protecţiei copilului cu accent pe victimele traficului”.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane