Reuniunea Comitetului Director în cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 -“Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie”

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în cadrul proiectului transnaţional JLS/2009/ISEC/AG/207 – „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie” proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Programului General Prevention of and Fight against Crime 2009, organizează în perioada 07- 08 mai 2012 o întalnire a cercetătorilor implicaţi în elaborarea unui studiu transnaţional la nivelul Ungariei, Greciei, FYROM şi Romaniei cu privire la caracteristicile politicilor din domeniul traficului de persoane, avand ca modalitate exploatarea prin muncă.

Activitatea va fi urmată de o Reuniune a Comitetului Director, formată din reprezentanţi ai:

-Organizaţiei de Drept Public European din Grecia;

-Ministerului de Interne din Ungaria;

-Comisiei Naţionale pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria;

-Organizaţiei pentru Egalitate, Sprijin şi Antirasism (KISA) din Cipru;

-Ministerului de Interne din FYROM.