Reuniunea comună a Rețelei Europene a Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente și a Platformei Societății Civile privind traficul de persoane

Aproape 100 de reprezentanți și experți din statele membre ale UE, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), agențiile UE, organizațiile internaționale, Ucraina și Moldova au participat  la reuniunea Rețelei UE de raportori naționali și mecanisme echivalente, care a avut loc la 25 și 26 aprilie la Bruxelles și care s-a concentrat pe abordarea dimensiunii internaționale a traficului de persoane.

Reuniunea a fost coprezidată de Diane Schmitt, coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane, și de Președinția suedeză a Consiliului.

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a fost reprezentată de d na comisar –șef de poliție Maria Cristina Stepanescu, director al instituției și de domnul comisar-șef de poliție Eliodor Tanislav, șeful Unității de Implementare Proiecte și Relații Internaționale.

Reuniunea a avut ca principal obiectiv facilitarea schimbului de informații privind rolul și atribuțiile raportorului național și prezentarea de către Statele Membre a principalelor activități desfășurate în domeniul prevenirii traficului de persoane, protecției și asistenței victimelor.

Ca Raportor national, A.N.I.T.P, prin reprezentanții săi, a prezentat principale activități dedicate luptei împotriva traficului de persoane  realizate la nivelul instituției și au subliniat necesitatea schimbării registrului de abordare a problematicii către redirecţionarea atenţiei asupra celor care beneficiază de serviciile victimelor traficului de persoane, în vederea stopării „culturii impunităţii” cu care ne confruntăm în prezent.

Rapoartele privind evoluția traficului de persoane realizate la nivelul A.N.I.T.P au semnalat dimensiunea de gen în ceea ce privește evoluția traficului de persoane, iar acest lucru necesită schimbări de abordare a luptei împotriva fenomenului atît pe plan national cât și pe plan european.

În medie, aproximativ 45 % dintre victimele identificate în UE în fiecare an sunt cetățeni din afara UE, dar în unii ani proporția de cetățeni din afara UE a fost mai mare decât cea a cetățenilor UE. Strategia UE de combatere a traficului de persoane 2021-2025EN– stabilește răspunsul cuprinzător al UE la traficul de persoane, care acoperă prevenirea, protecția victimelor, urmărirea penală și condamnarea traficanților. Una dintre cele patru priorități-cheie ale strategiei este abordarea dimensiunii internaționale a traficului de persoane. În consecință, UE a intensificat cooperarea cu țările din afara UE de origine și de tranzit ale victimelor traficului de persoane, inclusiv prin acțiuni operaționale, finanțarea acțiunilor de combatere a traficului de persoane și în contextul dialogurilor privind drepturile omului și securitatea, precum și cu partenerii internaționali și regionali activi în domeniul combaterii traficului de persoane.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, Charlotte Kugelberg, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Suedia, Maria Soraya Rodriguez Ramos, deputat în Parlamentul European, președinte al delegației pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican și membru al Comisiei FEMM, și Eamon Gilmore, reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, au ținut discursurile principale în cadrul sesiunii de deschidere.

Reuniunea a oferit reprezentanților UE și ai statelor membre ocazia de a discuta despre cooperarea UE cu organizațiile internaționale active în domeniul combaterii traficului de persoane și cu țările de origine și de tranzit din afara UE. Printre organizațiile internaționale prezente la reuniune s-au numărat UNODC, OSCE, Consiliul Europei, RS ONU privind violența împotriva copiilor și OIM (și în calitate de copreședinți ai Grupului de coordonare interinstituțională împotriva traficului de persoane (ICAT – pentru 2023), ICMPD, ONU Femei și Consiliul statelor de la Marea Baltică.

La ultimul panel, care s-a concentrat pe mecanismele naționale și transnaționale de sesizare, s-au alăturat peste 60 de participanți online (membri ai Platformei societății civile a UE -EN– și ai Grupului de coordonare interinstituțional împotriva traficului de persoane (ICAT)). Discuțiile au subliniat importanța identificării timpurii a victimelor traficului de persoane și a trimiterii prompte a victimelor către servicii adecvate de protecție și sprijin, în special în context transfrontalier.

https://home-affairs.ec.europa.eu/news/meeting-eu-network-national-rapporteurs-and-equivalent-mechanisms-against-trafficking-human-beings-2023-05-03_en

 

Informaţii suplimentare:

Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro

Website: https://anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,

Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane