Reuniunea informală a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind Traficul de Fiinţe Umane

În perioada 02-03 februarie 2012, la Bruxelles, Belgia, a avut loc Reuniunea informală a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind Traficul de Fiinţe Umane, la care a participat domnul subcomisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, Director ANITP.
Întâlnirea raportorilor naţionali se realizează bianual, sub coordonarea Comisiei Europene. În conformitate cu prevederile Directivei 2011/36/EU a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protecţia victimelor acestuia, rolul raportorilor naţionali constă în monitorizarea implementării politicilor anti-trafic la nivel naţional, precum şi în a colecta date privind fenomenul la nivel naţional şi european.
Evenimentul a avut loc pe durata a două zile, având ca teme principale de dezbatere implementarea Mecanismelor Naţionale de Referire la nivelul statelor participante, precum şi protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane, ocazie cu care reprezentantul ANITP a prezentat participanţilor priorităţile privind îmbunătăţirea coordonării eforturilor de luptă împotriva traficului de persoane şi colectarea de date privind acest fenomen la nivel naţional şi european.