REUNIUNEA REŢELEI EUROPENE INFORMALE A RAPORTORILOR NAŢIONALI SAU A MECANISMELOR ECHIVALENTE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE BRUXELLES, BELGIA 3-4 DECEMBRIE 2018

Directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, dl. comisar-şef de poliţie Nicolae MAXIMILIAN a participat, în perioada 3-4 decembrie 2018, la reuniunea Reţelei europene informale a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, ce a avut loc la Bruxellles, Belgia.

Reuniunea a fost prezidată de d-na Myria VASSILIADOU, Coordonator al UE pentru Combaterea Traficului de Persoane şi de reprezentanţii Austriei, ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului Europei.

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele procesului de colectare de date dedicate traficului de persoane în Uniunea Europeană, pentru perioada 2015-2016. Este al patrulea raport la nivel european prezentat de Comisia Europeană, iar datele prezentate provin din toate cele 28 de state membre.  Cu această ocazie coordonatorul european a prezentat câteva din conceptele cheie  privind traficul de fiinţe umane la nivel european, fiind atinse puncte extrem de importante precum definirea infracţiunii de trafic de persoane, importanţa prevenirii, compensaţiile către victime, implicarea societăţii civile, etc.

În cadrul reuniunii, directorul A.N.I.T.P. dl comisar-şef de poliţie Maximilian NICOLAE a prezentat aspecte de interes privind activitatea instituţiei, precum aprobarea şi publicarea Strategiei Naţională împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului Naţional de acţiune 2018-2020.

În acelaşi context, Directorul A.N.I.T.P a participat, alături de membri ai Parlamentului European şi ai Biroului Ombudsmanului pentru nediscriminare la un panel de discuţii pe marginea Raportului Comisiei asupra progreselor realizate la nivelul U.E. pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Cu această ocazie, Directorul A.N.I.T.P. a arătat necesitatea unei noi abordări a luptei anti-trafic bazată pe redirecţionarea eforturilor de prevenire şi combatere către clienţi şi angajatori, în principal, prin incriminarea utilizării serviciilor unei victime a traficului de persoane.

Intervenţia reprezentantului României a fost foarte apreciată de către Coordonatorul Anti-Trafic European, d-na Myria Vassiliadou, care a apreciat cele expuse de Directorul A.N.I.T.P. ca fiind extrem de importante, respectiv încurajarea trecerii de la a face mai mult spre a face altceva, ceva diferit şi la redirecţionarea  atenţiei noastre asupra slăbirii exploatatorilor şi a stopării impunităţii.