Seminar Portugalia – Protecţia drepturilor victimelor

COMUNICAT DE PRESĂ
29.05.2019

Seminarul transnaţional organizat în cadrul proiectului
„Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”
22-24 mai 2019, Porto, Portugalia

Un reprezentant A.N.I.T.P. a participat la un seminar transnaţional în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”, la Porto, Portugalia, în perioada 22 – 24 mai 2019.

Proiectul îşi propune punerea în aplicare a Directivei UE 2012/29 /UE privind drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale, care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania.

Aceste demersuri urmăresc schimbul de bune practici şi crearea de reţele între profesionişti, organizaţiile de sprijinire a victimelor şi instituţiile de stat din cele cinci ţări implicate, în vederea îmbunătăţirii serviciilor şi protecţiei drepturilor victimelor în ţările partenere.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane