Seminarul regional de formare cu tema ”Regional Training on Trafficking in Human Beings – Root Causes and Criminalization, Document Fraud, Victim Identification, Protection and Assistance”-TOPCOP

În perioada 12-16 septembrie 2022, a avut loc la București, seminarul regional de formare cu tema Regional Training on Trafficking in Human Beings – Root Causes and Criminalization, Document Fraud, Victim Identification, Protection and Assistance”-TOPCOP, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Proiectul TOPCOP își propune să îmbunătățească activitatea de combatere a criminalității organizate transnaționale în domeniile prioritare ale criminalității, prin consolidarea cooperării strategice și operaționale între autoritățile de aplicare a legii din țările din cadrul Parteneriatului Estic, statele membre ale UE și agențiile UE, precum și consolidarea capacității serviciilor relevante de aplicare a legii din țările partenere de a lupta împotriva criminalității internaționale organizate și grave. Țările beneficiare ale acestui proiect sunt Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

La eveniment a participat domnul comisar șef de poliție Maximilian NICOLAE, director ANITP, ca urmare a invitației CEPOL, pe baza experienței profesionale a domniei sale aflată în strânsă legătura cu tematica activității desfășurate.

În deschiderea evenimentului directorul A.N.I.T.P. a susținut o alocuțiune pe tema  evidențierii angajamentului României în lupta împotriva traficului de persoane, principalele realizări în acest domeniu, ca urmare a implicării tuturor actorilor în acțiunile dedicate luptei împotriva acestui fenomen ;