Rolul mass-media în lupta împotriva traficului de persoane

„ Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii România, a organizat vineri, 23 septembrie 2011, începând cu ora 11.00, la sediul Ministerul Administraţiei şi Internelor – Sala de Marmură, o masa rotundă cu prilejul „Zilei Internaţionale Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor. Rolul mass-media în lupta împotriva traficului de persoane”.
La eveniment au participat reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din România, profesionişti din media, parteneri instituţionali, precum Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi reprezentanţi ai mediului academic.
Activitatea vine în sprijinul obiectivului comun al actorilor implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane în vederea exploatării sexuale, în special a femeilor şi a copiilor, acela de a reduce amplitudinea traficului de persoane prin întărirea capacităţii de autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen social şi infracţional.
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi-a propus informarea publică şi conştientizarea asupra noilor forme de exploatare a femeilor şi copiilor în societatea actuală.
Scopul principal al acestui eveniment este de a eficientiza mesajul nostru către profesioniştii din media asupra problemelor privind traficul de persoane în scopul exploatării sexuale şi de a găsi modalitatea potrivită pentru a utiliza la maxim potenţialul mass-media, în intenţia comună de a susţine activitatea de informare şi conştientizare a publicului cu privire la riscurile asociate traficului de persoane în vederea exploatării sexuale.
Discuţiile s-au axat pe următoarele teme:
• Traficul de persoane în vederea exploatării sexuale;
• Coordonate şi perspective naţionale privind protecţia copilului împotriva exploatării sexuale şi a traficului de persoane;
• Factorii de risc ce determină vulnerabilitatea copiilor la traficul de persoane şi rolul Salvaţi Copiii în prevenirea traficului femeilor şi copiilor;
• Discuţii libere.
În cadrul discuţiilor libere, reprezentanţii media şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la poziţia lor şi a modalităţilor de transmitere a informaţiilor referitoare la traficul de persoane, solicitând sprijin din partea structurii noastre, prin punerea la dispoziţie a mai multor elemente de interes care împreună formează o imagine clară a fenomenului de trafic de persoane.
Cooperarea ramâne unul din cele mai eficiente instrumente de prevenire a fenomenului traficului de persoane ce are un caracter transnaţional şi multicultural, necesitând abordări pluridisciplinare şi acţiuni desfăşurate în comun atât de către societatea civilă, cât şi de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale de profil, prin participarea la numeroase activităţi (campanii de prevenire, comunicări ştiinţifice, mese rotunde, conferinţe, simpozioane, seminarii şi vizite de studiu).”
ANITP avertizează că această problemă este una la nivel naţional şi internaţional, existând din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Tinerele trebuie să fie informate cu privire la tehnica menţionată mai sus şi să realizeze primejdiile unei relaţii cu un “loverboy”.