Vizită de lucru a delegației poliției norvegiene în data de 23 septembrie 2022

 

În data de 23 septembrie 2022, la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane,  a avut loc vizita de lucru a unei delegații a poliției norvegiene. Aceasta a fost formată din experți în combaterea traficului de persoane, investigații criminale, procuratura norvegiană și atașatul de poliție în cadrul Ambasadei Regatului Norvegiei în România.

Scopul vizitei l-a reprezentat cunoșterea instituțiilor relevante implicate în prevenirea și combaterea traficului de persoane, dar și al celor care activează în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de persoane precum și identificarea  oportunităților de extindere a relațiilor bilaterale.

Reprezentanții ANITP au prezentat principalele realizări ale României în lupta împotriva traficului de persoane, măsurile prioritare întreprinse în domeniul coordonării victimelor traficului de persoane în cadrul procedurilor penale, precum și alte elemente de expertiză și bune practici în domeniul referirii, protecției și asistenței acordate acestora, precum și aspecte din cadrul  Mecanismului Național de Identificare și Referire a victimelor traficului de persoane și a Programului de Coordonare a Victimelor în cadrul procesului penal;

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și prezentarea principalelor activități derulate în domeniul prevenirii traficului de persoane, campaniile implementate la nivel național și local, precum și principalele măsuri preventive planificate a se desfășura în perioada următoare.

Organizarea acestei întâlniri de lucru a  reprezentat o bună oportunitate pentru realizarea unui schimb de experiență și bune practici în domeniul de referință, precum și pentru dezvoltarea colaborării cu poliția norvegiană.