Vizite de studiu în cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 -“Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie

În cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 – „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie”, proiect co-finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii 2009, ANITP a organizat două vizite de studiu în vederea realizării schimbului de experienţă privind măsurile întreprinse de ţările de origine şi destinaţie pentru reducerea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane.
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane dezvoltă acest proiect în cadrul unui parteneriat între autorităţile guvernamentale şi neguvernamentale din Grecia, Bulgaria, Cipru, Ungaria şi FYROM.
Prima vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 07-09 martie 2012, la Atena-Grecia, fiind realizate o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor/organizaţiilor elene implicate în lupta împotriva traficului de persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, respectiv: Centrul Naţional pentru Solidaritate Socială, OIM Grecia, Biroul Secretariatulului General al Ministerului Afacerilor Externe, Organizaţia neguvernamentală Klimaka, Departamentul de Combatere a Traficului de Persoane, organizaţiilor nonguvernametale Arsis – Social Organisation for the Support of Youth şi The Smile of the Child.”
Cea de-a doua vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 21-23 martie 2012, la Bucureşti, ocazie cu care reprezentanţi ai ANITP au însoţit delegaţia la sediul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România, Oficiului Român de Imigrări în vederea prezentării sistemului anti-trafic la nivelul României.
Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor Departamentului de Combatere a traficului de persoane din Grecia, Departamentului pentru Egalitate de Şanse din cadrul Ministerului Muncii şi de Politici Sociale din FYROM, Departamentului de Cooperare în domeniul Afacerilor Europene al Ministerului de Interne din Ungaria, organizaţiei neguvernamentale KISA din Cipru, respectiv Comisiei Naţionale privind Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria, instituţii şi organizaţii partenere în cadrul proiectului amintit mai sus