Programul anual al achizițiilor publice

202420232022202120202019201820172016201520142013

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016

Centralizator achiziții – luna IANUARIE 2016

Centralizator achiziții – luna FEBRUARIE 2016

Centralizator achiziții – luna MARTIE 2016

Centralizator achiziții – luna APRILIE 2016

Centralizator achiziții – luna MAI 2016

Centralizator achiziții – luna IUNIE 2016

Centralizator achiziții – luna IULIE 2016

Centralizator achiziții – luna AUGUST 2016  (Nu au fost achiziții)

Centralizator achiziții – luna SEPTEMBRIE 2016

Centralizator achiziții – luna OCTOMBRIE 2016

ANUNT – Organizare Atelier de lucru proiect RO 20-MJ-ANITP-PDP-1
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane achiziţionează servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, servicii de cazare la hotel şi alte servicii hoteliere privind organizarea unui Atelier de lucru în perioada 22-23.02.2016, din cadrul proiectului RO 20-MJ-ANITP-PDP-1.

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteţi, până la data de 12.02.2016, o ofertă de preţ pentru:
– servicii de cazare şi masă, conform specificaţiilor tehnice ataşate;
– servicii închiriere sală conferință şi echipament astfel:

  • aranjamentul sălii în funcţie de numărul de participanţi: aşezare tip U;
  • numărul de participanţi pentru care se va face rezervarea sălii de conferinţe: 34 persoane;
  • microfoane: 9 microfoane fixe şi 2 microfoane mobile;
  • ecran de proiecţie, videoproiector şi flipchart;
  • sonorizare adaptată spaţiului;
  • internet wireless.

Oferta pentru serviciile de cazare se va face pe camera single clasificată cu maximum 3 stele sau flori (mic dejun inclus) pentru 2 nopţi 21 – 22.02.2016.
La oferta pentru serviciile de masă şi pauza de cafea se va avea în vedere :
            – pauză cafea: cafea filtru, apă minerală şi plată pentru maxim 30 persoane x 2 zile;
            – prânz: bufet suedez care va conţine la alegere supă sau ciorbă, opţiuni pentru un fel principal, desert, apă minerală şi plată, cafea pentru maxim 30 persoane x 2 zile;
            – cină: aperitiv, un fel principal, desert, ceai, apă plată şi minerală maxim 2 persoane x 20 cine;
Se va avea în vedere posibilitatea anulării rezervării camerelor cu 24 h înainte.
Pentru serviciile de cazare, serviciile de masă şi serviciile de închiriere criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut/pachet servicii.
Toate aceste servicii se vor presta în cadrul aceluiași hotel pentru a se minimiza costurile.
Plata cu OP la 30 de zile de la emiterea facturii în contul deschis la trezorerie.
Oferta rămâne valabila 30 zile de la data transmiterii şi se va transmite fără TVA pentru fiecare serviciu în parte, dar cu menţiunea cotelor de TVA aferente acestora.
Se va transmite o copie după certificatul de înregistrare şi a certificatului constatator.
Numele participanților se vor comunica după atribuirea contractului ofertantului declarat câștigător şi în funcţie de perioada de desfășurare a activităţilor.
Pentru orice alte detalii vă stau la dispoziție.

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE TRADUCERE STUDIU ȘI BROŞURI PROIECT– RO21 - MAI – ANITP – PDP - 3

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de traducere studiu şi broşuri – RO21 – MAI – ANITP – PDP – 3

CPV: 79530000-8-Servicii de traducere (Rev.2)

Descrierea contractului: Achizitie servicii de traducere. Se va traduce din limba sursă – limba română in limba engleza şi maghiară un numar de aproximav 7 pagini respectiv 6 pagini pentru fiecare limbă, conform specificatiilor tehnice atasate. Traducerea studiului se va realiza din limba sursă – limba română, în limba engleză. Acesta are un numar aproximativ de 35 de pagini conform specificatiilor tehnice atasate.Traducerile trebuie sa redea sensul din limba sursa in limba tinta.

Conditii contract: Ofertantul declarat castigator va livra traducerea în maxim 5 zile în format scris si electronic la sediul agentiei din str. Ion Campineanu, nr. 20, sector 1, etaj 5. Plata se va efectua in contul deschis la trezorerie al furnizorului, in conditiile prevazute de O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare in termen de 30 de zile de la emiterea facturii / procesului verbal de receptie.

Conditii participare: Pretul va fi exprimat in lei fara TVA / pagină. Operatorii economici vor prezenta oferte pentru toate serviciile solicitate in specificatiile tehnice atasate, inclusiv contul deschis la trezorerie. Serviciile de traducere vor fi efectuate de catre un operator economic autorizat. Oferta va fi transmisa autoritatii contractante pe adresa de e-mail : logistic.anitp@mai.gov.ro, robert.fulgeanu@mai.gov.ro sau prin fax la nr +40 213118973.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 04.03.2016 ora 12.00

Informatii suplimentare: Pentru alte informatii, va rugam sa va adresati Compartimentului Achizitii Persoana de contact : Fulgeanu Robert tel. +40 213118973 sau 0723.392.308. Oferta va fi transmisa autoritatii contractante pe adresa de e-mail logistic.anitp@mai.gov.ro, robert.fulgeanu@mai.gov.ro sau prin fax la nr +40 213118973. Dupa atribuirea contractului/comenzii se vor preda operatorului desemnat castigator broşura sau studiul in vederea traducerii. Acesta are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor primite.

Descarcă:
Specificații tehnice traducere studiu

Specificații tehnice traducere broșuri

Descarcă:
Specificații tehnice

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2015

Centralizator achiziții – luna IANUARIE 2015

Centralizator achiziții – luna FEBRUARIE 2015

Centralizator achiziții – luna MARTIE 2015

Centralizator achiziții – luna APRILIE 2015

Centralizator achiziții – luna MAI 2015

Centralizator achiziții – luna IUNIE 2015

Centralizator achiziții – luna IULIE 2015

Centralizator achiziții – luna AUGUST 2015

Centralizator achiziții – luna SEPTEMBRIE 2015

Centralizator achiziții – luna OCTOMBRIE 2015

Centralizator achiziții – luna NOIEMBRIE 2015

Centralizator achiziții – luna DECEMBRIE 2015

ANUNŢ CONTRACTARE EXPERT SESIUNI DE FORMARE-RO 20 - RELUARE SELECȚIE

Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea livrării sesiunilor de formare în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale.

Activitatea de contractare a expertului face parte din proiectul RO 20 – “ Best practice model on assistance for victims of trafficking in human beings – Pilot Project “.

În acest sens, ofertantii care doresc să participe la procedura de contractare, pot descărca de pe site specificaţiile tehnice care cuprind informaţii şi documentele necesare calificării.

Se vor lua în considerare numai ofertele care respectă în totalitate criteriile de calificare.

Atribuirea se va face conform grilei de evaluare ataşate.

Documentele se vor transmite la adresa de email anitp@mai.gov.ro sau direct la sediul ANITP în plic sigilat, ştampilat şi semnat până la data de 06 noiembrie 2015.

Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel birou : 021-311.89.73
Mobil: 0723392308
Email : anitp@mai.gov.ro
logistic.anitp@mai.gov.ro

Descarcă:
Caiet de sarcini serviciu expert formare
Grila calificare si evaluare expert formare

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE TRADUCERE BROŞURĂ – RO21 - MAI – ANITP – PDP - 3

CPV: 79530000-8-Servicii de traducere (Rev.2)

Descrierea contractului: Achiziție servicii de traducere. Se va traduce din limba română în limba engleză şi maghiară un număr de aproximativ 10 pagini pentru fiecare limbă, conform specificațiilor tehnice atașate. Traducerea trebuie să redea sensul din limba sursă în limba țintă.

Condiții contract: Ofertantul declarat câștigător va livra traducerea în format scris și electronic la sediul agenției din str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1, etaj 5. Plata se va efectua în contul deschis la trezorerie al furnizorului, în condițiile prevăzute de O.U.G. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare în termen de 30 de zile de la emiterea facturii / procesului verbal de recepție.

Condiții participare: Prețul va fi exprimat în lei fără TVA / pagină. Operatorii economici vor prezenta oferte pentru toate serviciile solicitate. Serviciile de traducere vor fi efectuate de către un operator economic autorizat. Oferta va fi transmisă autorității contractante pe adresa de e-mail : logistic.anitp@mai.gov.ro, robert.fulgeanu@mai.gov.ro sau prin fax la nr +40 213118973.

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Termen limita primire oferte: 18.12.2015.

Informații suplimentare: Pentru alte informații, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Achiziții. Persoana de contact: Fulgeanu Robert tel. +40 213118973 sau 0723.392.308. Oferta va fi transmisă autorității contractante pe adresa de e-mail logistic.anitp@mai.gov.ro, robert.fulgeanu@mai.gov.ro sau prin fax la nr +40 213118973. După atribuirea contractului/comenzii se va preda operatorului desemnat câștigător broşura în vederea traducerii. Acesta are obligația de a păstra confidențialitatea datelor primite.

 Descarcă:
Specificații tehnice

ANUNT FILM DOCUMENTAR RO - 20

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, achizitionează un film documentar în cadrul proiectului „Modele de bune practici privind asistenţa acordată victimelor traficului de persoane”
În acest sens, ofertantii care doresc participe la procedura de atribuire pentru filmul documentar pot descarca de pe site invitatia de participare şi documentaţia de atribuire care conţine documentele necesare calificarii respectiv a elaborarii ofertei de pret.
Data limita de depunere a ofertelor – 15.05.2015 ora 10.00

Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel birou : 021-311.89.73
Tel mobil : 0723-392.308
Fax : 021-311.89.73
Email : logistic.anitp@mai.gov.ro

    Descarcă:

Documentatie de atribuire + anexe
Invitatie de participare – model

ANUNȚ CONTRACTARE EXPERT SESIUNI DE FORMARE - RO 20

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea livrării sesiunilor de formare în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale.
Activitatea de contractare a expertului face parte din proiectul RO 20 – “ Best practice model on assistance for victims of trafficking in human beings – Pilot Project “.

În acest sens, ofertanții care doresc să participe la procedura de contractare, pot descărca de pe site specificaţiile tehnice care cuprind informaţii şi documentele necesare calificării.

Se vor lua în considerare numai ofertele care respectă în totalitate criteriile de clarificare. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Documentele se vor transmite la adresa de email anitp@mai.gov.ro sau direct la sediul A.N.I.T.P. în plic sigilat, ştampilat şi semnat până la data de 26 Octombrie 2015 ora 12.00.

Pentru relații suplimentare :

Persoana de contact : Robert FULGEANU
Telefon: 021-311.89.73
Mobil: 0723392308
Email : logistic.anitp@mai.gov.ro

Descarcă:
Caiet de sarcini

ANUNȚ ACHIZIȚIE TONERE ȘI CARTUȘE PENTRU IMPRIMANTE ȘI MULTIFUNCȚIONALE

Agenţia Națională Împotriva Traficului de Persoane achiziţionează produse – tonere şi cartuşe pentru imprimante şi multifuncţionale. În acest sens, vă adresăm rugamintea de a ne transmite o oferta de pret pentru produsele solicitate în caietul de sarcini.

Pretul va fi exprimat în lei / buc fără TVA.
În preţ se va include inclusiv transportul şi ambalajul.
Acceptul platii cu OP în contul deschis la trezorerie in termen de 30 de zile de la emiterea facturii/recepţiei produselor.
Se va transmite contul de trezorerie valabil la data transmiterii ofertei.
Livrarea franco-beneficiar la sediul agenţiei din str. Ion Campineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1.
Termenul de livrare dupa semnarea comenzii este de maxim 15 zile.
Se va emita factura însoţită de certificat de garantie.
Se vor respecta cerinţele din caietul de sarcini.
Oferta va fi însoţită de o copie a Certificatului constatator din care să reiasa că furnizorul are ca obiect de activitate şi comercializarea produselor specificate in caietul de sarcini şi o fişă cu informaţii generale.
Valabilitatea ofertei va fi de 30 de zile.
Termenul limită de depunere a ofertelor 14.09.2015.
Oferta se va transmite la adresa la email logistic.anitp@maigov.ro sau la nr. de fax 021-311.89.73

Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel birou : 021-311.89.73
Tel mobil : 0723-392.308
Fax : 021-311.89.73
Email : logistic.anitp@mai.gov.ro

Descarcă:
Caiet de sarcini

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014

Centralizator achizitii – luna IANUARIE 2014

Centralizator achizitii – luna FEBRUARIE 2014

Centralizator achizitii – luna MARTIE 2014

Centralizator achizitii – luna APRILIE 2014

Centralizator achizitii – luna MAI 2014

Centralizator achizitii – luna IUNIE 2014

Centralizator achizitii – luna IULIE 2014

Centralizator achizitii – luna AUGUST 2014

Centralizator achizitii – luna SEPTEMBRIE 2014

Centralizator achizitii – luna OCTOMBRIE 2014

Centralizator achizitii – luna NOIEMBRIE 2014

Centralizator achizitii – luna DECEMBRIE 2014

ANUNT 05.05.2014 SPOT VIDEO PIP
Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, achizitioneaza un spot video in baza proiectului P.I.P. derulat in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, Fondul tematic Securitate .
In acest sens, ofertantii care doresc participe la procedura de atribuire pentru spotul video pot descarca de pe site invitatia de participare si restul documentelor necesare calificarii respectiv a elaborarii ofertei de pret.

Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel birou : 021-311.89.73
Tel mobil : 0723-392.308
Fax : 021-311.89.73
Email : logistic.anitp@mai.gov.ro

    Descarcă:

Documentatie de atribuire + anexe
Invitatie de participare – model

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013

Centralizator achizitii – luna DECEMBRIE 2013

Centralizator achizitii – luna NOIEMBRIE 2013

Centralizator achizitii – luna OCTOMBRIE 2013

Centralizator achizitii – luna SEPTEMBRIE 2013

Centralizator achizitii – luna AUGUST 2013

Centralizator achizitii – luna IULIE 2013

Centralizator achizitii – luna IUNIE 2013

Centralizator achizitii – luna MAI 2013

Centralizator achizitii – luna APRILIE 2013

ANUNT 23.01.2013
Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, achizitioneaza un spot audio-video in baza contractului de finantare cu Directia Generala Justitie, Libertate si Securitate a Comisiei Europene necesar implementarii proiectului „Abordarea integrata pentru prevenirea exploatarii prin munca in tarile de origine si destinatie”.
In acest sens ofertantii care doresc participe la procedura de atribuire pentru spotul audio – video pot descarca de pe site invitatia de participare si restul documentelor necesare calificarii si elaborarii ofertei de pret.
Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel : 021-311.89.73
Fax : 021-319.01.83
Email : logistic.anitp@mai.gov.ro