Responsabil cu informarea publică

Responsabil cu informarea publică, potrivit  Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

Inspector principal de poliţie Drăguș Mihaela,

telefon 021.303.70.80 int. 15 470; 021.311.89.82 -secretariat,

email: presa.anitp@mai.gov.ro