Responsabil cu informarea publică

Responsabil cu informarea publică, potrivit  Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisar-şef de poliţie Ciprian Ghiţuleasa,

Inspector principal de poliţie Drăguș Mihaela,

telefon 021.303.70.80 int. 15 470; 021.311.89.82 -secretariat,

email: presa.anitp@mai.gov.ro