Anunțuri

11.03.2020

ATENTIE !!!

Mai jos, regăsiți modelul declarației care trebuie completată la intrarea în România!
Completarea acesteia cu date eronate intră sub incidența legii, conform articolelor 326 și 352 din Codul Penal, astfel:
Art. 326 Cod Penal
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 352. –
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Declaratie intrare in tara

13.04.2020

Persoana este demnă de respect, a priori* și per se**

Cetățenii și funcționarii publici au valori comune: demnitate, bună-credință, onestitate

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) derulează o campanie de conștientizare privind fundamentele relaționării inter-umane în exercitarea funcției publice, în cadrul proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație.

Campania urmărește creșterea încrederii populației în administrația publică prin evidențierea unei relații bazate pe respectul reciproc dintre cetățeni și funcționari publici.

Mesajul campaniei îşi propune să transmită valorile fundamentale ale oricărei interacţiuni umane: încredere, empatie și respect, prin încurajarea unui dialog real și profund între persoane, nu între funcţii sau roluri sociale: https://respectreciproc.ro/

 

*a priori – independent de experiență

**per se – în sine