WESTEROS 2

Proiectul ”WESTEROS 2 – Continuarea consolidării luptei împotriva traficului de ființe umane, concentrându-se pe prevenirea, cooperarea și recuperarea produselor infracționale”

A fost depus în cadrul apelului de proiecte Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity – ISFP–2019–AG–THB, fiind finanțat de către Comisia Europeană.

Aplicantul în cadrul acestui proiect este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar partenerii sunt:
 ANABI – Agenția Națională de administrare a bunurilor indisponibilizate;
 Poliția Federală din Belgia;
 KSSIP – KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA I PROKURATURY din Polonia;
 ANITP – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

Proiectul își propune să faciliteze și să consolideze schimbul de cunoștințe la nivel strategic, operațional și la nivel de politici între parteneri, urmând cele mai recente tendințe din zona traficului de persoane. Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective/ priorități:
– Inițiative de prevenire care vizează în special combaterea impunității tuturor actorilor implicați în lanțul de trafic: traficanți, exploatatori, producători de profituri, utilizatori și abuzatori;
– Perturbarea modelului de afaceri financiar al traficului, urmărirea banilor și a dezangajării lanțului de trafic.

ANITP deruleză, în calitate de partener, în cadrul proiectului mai sus menționat, o campanie de conștientizare axată pe 2 componente – online și externă (outdoor), astfel:
 3.1. Componenta online presupune dezvoltarea unei campanii prin diverse rețele sociale (Facebook, Youtube etc.) care are ca scop descurajarea cererii care favorizează traficul de ființe umane prin promovarea unor materiale informativ-preventive elaborate în acest scop (video, imagini și mesaje sugestive);
 3.2. Componenta externă va conține dezvoltarea și diseminarea materialelor de campanie (pliante, rucsaci etc.) și se va adresa grupurilor țintă în mediul fizic.

Astfel, ANITP va susține și va implementa campania de informare, cu un buget total în valoare de 74.900 Euro, după cum urmează:
 finanțare UE 90% – 67.410 Euro fără TVA;
 cofinațare de la bugetul de stat 10% – 7.490 Euro fără TVA;
 cheltuieli neeligibile (TVA) – 14.231 Euro.

Comunicat de presă – lansare campanie de prevenire

 

Film informativ – moderat de Dorian Popa

Material video realizat de vloggerul Zaiafet

 

Anunț contractare expert în combaterea traficului de persoane - 06.07.2021

A.N.I.T.P., în calitate de partener, alături de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de aplicant, implementează proiectul ” Continuarea consolidării capacității de combatere a traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor infracțiunii – WESTEROS II ” – finanțat de Comisia Europeană”.
În cadrul pachetului de lucru nr.2 este prevăzută activitatea de contractare a unor experți specializați în combaterea traficului de persoane în vederea susținerii unor sesiuni de instruire.

 

https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/publicare_anunt_tor_selectie_experti_w2_aprobat.pdf

Disclaimer:

”  Conținutul acestui material reprezintă viziunea autorului și este în responsabilitatea exclusivă a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea informațiilor din prezentul material. ”