Proiect ISF01

 

Proiectul ISF01 – “Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”

 

PREZENTARE PROIECT

PROIECT ISF01

 

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul ”Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”, pe o perioadă de 29 de luni, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Securitate Internă – Componenta pentru Cooperare Poliţienească, în valoare de 806.043 RON, din care 604.632 RON – finanțare externă nerambursabilă și 201.511 RON – cofinanțare națională.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane prin îmbunătăţirea capacităţii de implementare a Mecanismului naţional de identificare şi referire şi cooperarea cu societatea civilă.

 

Prin proiect se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

 • Indicatori pentru identificarea victimelor traficului revizuiți și îmbunătățiți,
 • Evaluări standardizate de risc privind victimele traficului de persoane identificate,
 • Proceduri standardizate de repatriere asistată a victimelor traficului de persoane,
 • Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane îmbunătăţit,
 • Lucrători instruiți pentru implementarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

 

Activităţile ce au fost derulate până la acest moment sunt:

 • Realizarea unui proiect privind MNIR îmbunătăţit prin:
 1. Contractarea a doi experți pentru a realiza un proiect privind îmbunătățirea MNIR
 2. Organizarea a două grupuri de lucru pentru elaborare și standardizare procedură privind evaluarea de risc şi elaborare și standardizare procedură privind repatrierea victimelor
 3. Organizarea a două grupuri de lucru pentru îmbunătățirea indicatorilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurilor de identificare și referire a victimelor traficului de persoane şi pentru reglementarea modalității de acordare a perioadei de reflecție
 4. Traducerea MNIR
 5. Contractarea serviciilor pentru editarea și printarea celor 3 standarde și a MNIR.
 • 4 Reuniuni ale Comitetului Director, organizate la București.
 • Organizarea a 17 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor traficului de persoane prin:
 1. Contractarea a 2 experți pentru sesiunile de instruire;
 2. Elaborarea curriculei sesiunilor de instruire;

Organizarea de sesiuni de instruire privind identificarea victimelor cetățeni români.

 
 

DOCUMENTE ȘI MATERIALE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

În luna mai 2019 a fost publicată versiunea îmbunătățită a Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor traficului de persoane, atât în limba română, cât și în limba engleză, instrument ce stabilește un set de măsuri și activități întreprinse de instituțiile statului și diferite organizații neguvernamentale cu responsabilități în domeniul traficului de persoane.

MNIR Lb Romana.pdf

MNIR English version.pdf

 

Totodată, au fost publicate 3 broșuri cuprinzând Procedura identificării victimelor traficului de persoane, Procedura repatrierii voluntare asistate, Procedura evaluării riscurilor și a nevoilor speciale de asistență.

Procedura identificării victimelor traficului de persoane

Procedura repatrierii voluntare asistate

Procedura evaluării riscurilor și a nevoilor speciale de asistență

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Conferința de lansare

 

În data de 14 iunie 2017, la Bucureşti,Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat Conferinţa de lansare a proiectului ROFSIP2016OS5A10 „Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”.

Conferinţa a avut ca obiectiv facilitarea schimbului de experienţă şi îmbunătăţirea cooperării dintre reprezentanţii sectorului public și privat,care prin natura meseriei lor, pot veni în contact cu victime ale traficului de persoane.

Discuţiile ce au avut loc în cadrul conferinței au fost moderate de reprezentanți ai A.N.I.T.P. și susținute de reprezentanți ai Organizației Internaționale pentru Migrație și ai societății civile.

Reprezentanții A.N.I.T.P. au transmis un mesaj de bun venit participanţilor la activitate, subliniind importanţa rolului deţinut de instituţia noastră în lupta împotriva traficului de persoane și accentuând necesitatea identificării victimelor traficului de persoane.

În încheierea conferinței, reprezentanții A.N.I.T.P. au asigurat participanţii la eveniment  de întreaga disponibilitate a instituţiei noastre pentru cooperarea şi dezvoltarea de noi parteneriate cu instituţiile şi reprezentanţii societăţii civile care activează în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, dar şi cel al protecţiei şi asistenţei victimelor acestui fenomen.

 

Două grupuri de lucru pentru elaborare și standardizare procedură privind evaluarea de risc și elaborare și standardizare procedură privind repatrierea victimelor

 

Aceste evenimente au fost organizate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și au beneficiat de prezența reprezentanților structurilor de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Organizației Internaționale pentru Migrație, precum și ai diferitelor organizații neguvernamentale care activează în domeniul traficului de persoane la nivel național.

Cele două grupuri de lucru s-au desfășurat pe parcursul a două zile (19-20 iulie 2017, la Galați și 26-27 iulie 2017, la București) și au abordat subiecte referitoare la evaluarea de risc, precum și la repatrierea victimelor traficului de persoane astfel:

În prima zi de lucru, participanții, organizați în subgrupuri profesionale, au fost provocați să răspundă unui interviu participativ pe tema evaluării riscului, urmat de prezentarea și dezbaterea rezultatelor în plen. Moderatorii au continuat prin expunerea unor instrumente existente de evaluare a riscului și a planului de management de risc, urmate de transpunerea acestora în practică prin adaptarea informațiilor la studiile de caz prezentate. Ziua de lucru a fost încheiată prin prezentarea concluziilor aspectelor discutate.

Cea de a doua zi de lucru a fost rezervată dezbaterilor privind repatrierea asistată și procedurile operaționale existente în acest sens.

 

Două grupuri de lucru pentru îmbunătățirea indicatorilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurilor de identificare și referire a victimelor traficului de persoane și pentru reglementarea modalității de acordarea perioadei de reflecție

 

Aceste evenimente au fost organizate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și au beneficiat de prezența reprezentanților structurilor de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Organizației Internaționale pentru Migrație, precum și ai diferitelor organizații neguvernamentale care activează în domeniul traficului de persoane la nivel național.

Cele două grupuri de lucru s-au desfășurat pe parcursul a trei zile (07 – 09august 2017, la Craiova și 31 iulie- 02 august 2017, la București) și au abordat subiecte referitoare la indicatorii de identificare a victimelor traficului de persoane și la procedurile de identificare și referire a victimelor traficului de persoane existente, precum și aspecte referitoare la acordarea perioadei de reflecție după cum urmează:

În prima zi de lucru, participanții, organizați în subgrupuri profesionale, au fost provocați să răspundă unui interviu participativ în scopul delimitării conceptelor, urmat de prezentarea și dezbaterea rezultatelor în plen. De asemenea, au fost discutate aspecte privind indicatorii de identificare a victimelor, pe tipuri de exploatare, precum și aspecte privind procedurile operaționale standard de identificare și de îmbunătățire a indicatorilor de identificare, pe tipuri de exploatare. Ziua de lucru a fost încheiată prin prezentarea concluziilor aspectelor discutate.

În cea de a doua zi a grupurilor de lucru a fost abordată tema acordării perioadei de recuperare și relecție prin dezbateri în plen și studii de caz adaptate, urmate de prezentarea concluziilor. Ultima zi de lucru a fost rezervat temei privind referirea victimelor traficului de persoane și montorizarea post-referire  prin prezentări în plen.

 

Prima reuniune a comitetului director

 

În data de 14 iunie 2017, la Bucureşti,Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat prima reuniune a comitetului director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10 „Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”.

Scopul reuniuni comitetului director a fost de a evalua stadiului de implementare a proiectului până la momentul actual şi stabilirea etapelor ce urmează a fi parcurse în vederea respectării prevederilor contractului de finanţare şi acordurilor de parteneriat.

La această activitate au participat reprezentanţi ai Autorității Responsabile, reprezentanţi ai partenerilor de proiect (D.I.I.C.O.T., I.G.I., I.G.P.R., M.M.J.S.), precum şi membri ai echipei de implementare din partea A.N.I.T.P.

În cadrul acestei reuniuni a avut loc o consultare cu partenerii de proiect, fiecare dintre aceștia prezentând rolul și contribuția structurii pe care o reprezintă la elaborarea unui nou Mecanism Național de Identificare și Referire (în contextul activităților prevăzute în proiect), precum și propria viziune cu privire la forma legislativă pe care o va lua noul M.N.I.R.

 

A doua reuniune a comitetului director

 

În data de  28 septembrie 2017, la Bucureşti,Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizata doua reuniune a comitetului director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10 „Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”.

Scopul reuniuni comitetului director a fost de a evalua stadiul de implementare a proiectului până la momentul actual şi stabilirea etapelor ce urmează a fi parcurse în vederea respectării prevederilor contractului de finanţare şi acordului de parteneriat.

La această activitate au participat reprezentanţii partenerilor de proiect (D.I.I.C.O.T., I.G.I., I.G.P.R., M.M.J.S.), precum şi membri ai echipei de implementare din partea A.N.I.T.P.

În cadrul acestei reuniuni, au fost trecute în revistă activităţile derulate până la momentul actual, după cum urmează:

 • Conferinţa de lansare și prima reuniune a comitetul director,
 • Grupurile de lucru pentru elaborare și standardizare procedură privind evaluarea de risc şi elaborare și standardizare procedură privind repatrierea victimelor,
 • Grupuri de lucru pentru îmbunătățirea indicatorilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurilor de identificare și referire a victimelor traficului de persoane şi pentru reglementarea modalității de acordare a perioadei de reflecție și
 • Realizarea de către experții contractați a unui proiect privind MNIR (îmbunătăţit).

Totodată, au avut loc discuții pe marginea necesității unui proiect de MNIR (îmbunătățit), principalele motivaţii fiind legate de necunoaşterea prevederilor acestui document, dar şi de neclaritatea acestuia în ceea ce priveşte unele atribuţii referitoare la identificarea şi referirea victimelor, precum și lipsa unei proceduri clare privind repatrierea asistată sau a unui standard privind evaluarea de risc a victimelor identificate.

 

A treia reuniune a comitetului director

 

În data de 19 aprilie 2018, la Bucureşti,Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat a doua reuniune a comitetului director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10 „Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”.

Scopul reuniuni comitetului director a fost de a evalua stadiul de implementare a proiectului şi stabilirea etapelor ce urmează a fi parcurse în vederea respectării prevederilor contractului de finanţare şi acordului de parteneriat.

La această activitate au participat reprezentanţii partenerilor de proiect (D.I.I.C.O.T., I.G.I., I.G.P.R., M.M.J.S.), precum şi membrii ai echipei de implementare din partea A.N.I.T.P.

În cadrul acestei reuniuni, au fost trecute în revistă  activităţile derulate până la momentul actual, după cum urmează:

 • Conferinţa de lansare și prima reuniune a comitetului director,
 • Grupurile de lucru pentru elaborare și standardizare procedură privind evaluarea de risc şi elaborare și standardizare procedură privind repatrierea victimelor,
 • Grupuri de lucru pentru îmbunătățirea indicatorilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurilor de identificare și referire a victimelor traficului de persoane şi pentru reglementarea modalității de acordare a perioadei de reflecție,
 • Realizarea de către experții contractați a unui proiect privind MNIR (îmbunătăţit).
 • Cea de a doua reuniune a comitetului director.

Totodată, au fost prezentate participanților la activitate aspecte privind proiectul de Mecanism Național de Identificare și Referire (M.N.I.R.) și elementele de noutate aduse prin acest demers care urmărește să ofere mai multă claritate asupra conceptelor și îndrumare în punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordinului nr. 335/ 2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane.

 

Organizarea a 15 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor cetățeni români și a 2 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor cetățeni străini

 

În perioada octombrie 2018 – iulie 2019 s-au desfășurat 15 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor cetățeni români la Cluj-Napoca, Ploieşti, Timişoara, Suceava și Galaţi, București, Iași, Brașov, Craiova, Pitești, Târgu Mureș, Bacău, Alba-Iulia, Oradea, Constanța, respectiv 2 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor cetățeni străini la Timișoara, București, care au reunit diferite categorii de profesioniști (câte 22 de reprezentanți ai Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, personal din instituţii şcolare, personal de specialitate din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Servicii Publice de Asistenţă Socială, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, poliţişti din domeniul ordinii şi siguranţei publice, din domeniul poliţiei judiciare şi al transporturilor, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspecția Muncii, din domeniul Poliţiei de frontieră, respectiv Jandarmeriei Române, alături de procurori pentru fiecare sesiune) care au și vor avea un aport atât prin expertiza în sfera largă a protecţiei şi asistenţei sociale a persoanelor în nevoie, dar în special prin rolul primordial ce îl pot avea în detectarea posibilelor situaţii de trafic.

În cadrul sesiunilor, participanții au fost instruiți de către doi experți pe baza proiectului de Mecanism naţional de identificare şi referire care reprezintă un set de măsuri şi activităţi întreprinse de instituţiile statului şi diferite organizaţii neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul traficului de persoane în vederea identificării victimelor traficului şi referirii (încredinţării) acestora furnizorilor de servicii de protecţie şi asistenţă.

Aspectele sesizate în cadrul acestor sesiuni vor conduce la atingerea obiectivului specific aferent Strategiei Naţionale împotriva traficului de persoane – “Îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a victimelor şi de referire către furnizorii de servicii acordate în regim special”.

 

A patra reuniune a comitetului director

 

În data de 11 decembrie 2018 a fost organizată, la sediul ANITP, cea de-a patra reuniune a Comitetului Director prevăzută în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P01  „Traficul de persoane – a abordare centrată pe victime” în vederea analizării activităților derulate în cursul anului 2018, precum și a celor ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului.

La această activitate au participat reprezentanţii partenerilor de proiect (D.I.I.C.O.T., I.G.I., I.G.P.R., M.M.J.S.), precum şi membrii ai echipei de implementare din partea A.N.I.T.P.

În cadrul acestei reuniuni, au fost trecute în revistă activităţile derulate în anul 2018, după cum urmează:

 • Organizarea a 17 sesiuni de instruire pentru identificarea victimelor traficului de persoane prin:
 1. Contractarea a 2 experți pentru sesiunile de instruire;
 2. Elaborarea curriculei sesiunilor de instruire;
 3. Organizarea de sesiuni de instruire privind identificarea victimelor cetățeni români – în anul 2018 fiind realizate 5 sesiuni de instruire la Cluj-Napoca, Ploiești, Timișoara, Suceava și Galați, urmând ca, în anul 2019 să fie realizate încă 12 sesiuni de instruire.

 

Conferința de închidere și cea de-a 5-a Reuniune a Comitetului Director

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a organizat Conferința de închidere a proiectului  ROFSIP2016OS5A10P01Traficul de persoane – o abordare centratã pe victime, precum și cea de-a 5-a Reuniune a Comitetului Director, în data de 16 iulie 2019, în București, la Hotelul Yesterday.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public Inspectoratului General al Poliţiei Române, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum şi alți actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 29 de luni, având ca obiectiv general creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, prin îmbunătăţirea capacităţii de implementare a Mecanismului naţional de identificare şi referire (MNIR) şi a cooperării cu societatea civilă.

Conferința de închidere a avut scopul de a prezenta rezultatele obținute, respectiv:

 • Indicatori pentru identificarea victimelor traficului revizuiți și imbunătățiți,
 • Evaluări standardizate de risc privind victimele traficului de persoane identificate,
 • Proceduri standardizate de repatrie reasistată a victimelor traficului de persoane,
 • Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane îmbunătăţit,
 • Lucrători instruiți pentru implementarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

Ca urmare a derulării a 17 sesiuni, au fost instruiți 385 de lucrători care fac parte din toate categoriile profesionale ce pot intra în contact cu o victimă a traficului de persoane și care au responsabilități în implementarea Mecanismului Național de Identificare și Referire. Aceste activităţi au contribuit, în mod semnificativ, la îndeplinirea obiectivului specific al proiectului, respectiv: ”Îmbunătățirea capacității de identficare timpurie a victimelor și de referire către furnizorii de servicii specializate”.

Pe toată durata celor 17 sesiuni de instruire, participanții au fost instruiți de către doi experți în baza unei versiuni îmbunătățite a Mecanismului Național de Identificare și Referire a victimelor traficului de persoane. Instrumentul constă într-un set de măsuri și activități implementate de către instituții publice și diverse organizații non-guvernamentale, cu responsabilități în domeniul traficului de persoane, în vederea identificării și referirii victimelor traficului de persoane către serviciile de asistență specializate.

Sesiunile de instruire au avut ca scop îndeplinirea obiectivului specific aferent Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane – ”Îmbunătățirea capacității de identificare timpurie a victimelor și de referire către furnizorii de servicii acordate în regim special”.

 

Informaţii de background:

Proiectul a fost finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă – Componenta pentru Cooperare Poliţienească, cu un buget total de 806.043 RON.

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

 

Informaţii suplimentare:

Telefon: 021-303 70 80 / int 15470,

Fax: 021-319 01 83,

E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.

Website: https://anitp.mai.gov.ro,

Youtube: ANITP Romania,

Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.