RO20-MJ-ANITP-PDP 1

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane ________Ministerul Justiției ________Norway Grants

”Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane”

RO20-MJ-ANITP-PDP 1

Prezentare Proiect

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului RO20 “Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui sistem integrat pentru acordarea asistenței victimelor traficului de persoane.

Scopul proiectului constă în întărirea capacităţii sistemului românesc de acordare de asistenţă victimelor traficului de persoane pentru a corespunde instrumentelor internaţionale relevante din domeniu prin investirea în dezvoltarea capitalului uman şi prin evaluarea sistemului național de asistență a victimelor traficului de persoane, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • Evaluarea sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin HG 1238/2007 şi standardele şi bunele practici internaţionale;
 • Organizarea a două întâlniri de lucru pentru analiza rezultatelor evaluării și elaborarea propunerilor de modificare a legislației privind protecția și asistența victimelor traficului de persoane;
 • Organizarea a două sesiuni de instruire a specialiștilor în domeniul asistenței acordate victimelor traficului de persoane;
 • Organizarea unei campanii de prevenire a traficului de persoane pentru comunitatea romă şi alte comunităţi vulnerabile;
 • Organizarea conferințelor de lansare și de încheiere a proiectului, pentru informarea, mass-media, reprezentanților societății civile, ONG-urilor cu atribuții în domeniul acordării asistenței victimelor traficului de persoane, privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.

Bugetul proiectului: 410.000 de euro

Parteneri de proiect:

– Consiliul Europei;

– Poliția Norvegiană;

– Inspectoratul General al Poliției Române;

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Perioada de derulare: 24 luni

Legături utile:

http://norwaygrants.just.ro/

http://www.coe.int/web/portal/home

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Conferinţa de lansare a Proiectului <<Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane>>

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a lansat miercuri, 29 aprilie 2015, la Hotel Ramada Majestic, Proiectul „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”, finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului RO20 “Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui sistem integrat pentru acordarea asistenței victimelor traficului de persoane. Proiectul este implementat pe o perioadă de 24 de luni şi beneficiază de un buget de 410.000 de euro (348.500 euro din fonduri norvegiene).

Partenerii implicaţi în cadrul proiectului sunt:

– Consiliul Europei;

– Poliția Norvegiană;

– Inspectoratul General al Poliției Române;

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Conferinţa de lansare a beneficiat de prezenţa partenerilor interni şi internaţionali ai ANITP, a reprezentantului Consiliului Europei, precum şi a unui expert în domeniu şi a avut ca obiectiv facilitarea schimbului de experienţă între principalii actori implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, prin prezentarea activităţilor proiectului şi rezultatelor preconizate în cadrul acestuia.

                             Parteneri in Proiectul RO 20

 

Activități în cadrul Programului RO20

A1.1. Evaluarea sistemului național de asistență a victimelor traficului de persoane

În vederea atingerii primului rezultat al proiectului – Sistemul național de asistență a victimelor traficului de persoane evaluat în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin HG 1238/2007 şi standardele şi bunele practici internaţionale, ANITP a contractat un expert în vederea realizării următoarelor obiective specifice:

 • Analiza detaliată a modului de organizare și funcționare a centrelor de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
 • Estimarea gradului în care centrele existente acoperă nevoia de asistență a victimelor traficului de persoane
 • Identificarea direcțiilor de dezvoltare necesare pentru creșterea capacității de răspuns la nevoile victimelor și a eficienței serviciilor acordate la nivel național

Activitatea a demarat în data de 27.04.2015, cu întâlnirea între expertul contractat de ANITP și expertul selectat de Consiliul Europei, în vederea elaborării metodologiei de evaluare, fiind urmată de deplasări în județele în care funcționează/au funcționat centre de stat pentru asistența victimelor traficului de persoane, în vederea colectării datelor necesare evaluării.

În urma analizei datelor colectate, la data de 03.08.2015, expertul contractat a elaborat și livrat <<raportul de evaluare>> cuprinzând concluziile și recomandările privind reorganizarea şi funcţionarea serviciilor specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane.

A1.2. Ateliere de lucru pentru analiza rezultatelor evaluării și elaborarea unor propuneri de modificare a legislației privind asistența și protecția victimelor traficului de persoane

Evaluarea sistemului de asistență a victimelor traficului de persoane reprezintă o etapă a unui proces mai amplu orientat către identificarea și implementarea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii calității asistenței acordate victimelor traficului de persoane. Concluziile și recomandările evaluării confirmă și completează datele existente privind asistența victimelor traficului de persoane, contribuie la definirea situației actuale,  a nevoii de intervenție și la orientarea acțiunilor specifice.

Modificarea cadrului legal privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale a impus includerea printre priorități a demersului de elaborare a unor noi standarde minime de calitate pentru serviciile destinate victimelor traficului de persoane.

Astfel, în cadrul proiectului „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane” au fost organizate, ulterior activității de evaluare,  două ateliere de lucru pentru analiza rezultatelor evaluării și elaborarea proiectului privind standardele minime de calitate pentru serviciile de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane.

Rezultatele evaluării au fost prezentate în cadrul primului atelier de lucru organizat în luna septembrie 2015, care a reunit atât specialiști implicați în asistența directă a victimelor dar și specialiști cu atribuții în dezvoltarea și monitorizarea politicilor din domeniu, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale. Prezentarea a fost urmată de dezbateri pe tema tipurilor de centre necesare pentru a răspunde adecvat nevoilor victimelor, a serviciilor acordate în cadrul acestor centre, precum și a elaborării standardelor minime de calitate corespunzătoare. Totodată, atelierul de lucru a oferit un cadru de dezbatere și stabilire a coordonatelor cooperării în scopul continuării și definitivării proiectului standardelor minime pentru serviciile destinate victimelor, inițiat de ANITP.

Septembrie 2015.1

Septembrie 2015.2

Urmare concluziilor dezbaterilor, proiectul standardelor, care cuprinde cerințe minime pentru organizarea și funcționarea serviciilor de asistență și protecție a victimelor, a fost modificat și completat de către o echipă formată din specialiști ANITP și ONG (ADPARE, Centrul Rațiu pentru Democrație, People to People) și supus consultării în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru desfășurat în luna februarie 2016.

Cerinte minime

În luna februarie 2016 s-a desfășurat al doilea atelier de lucru cu scopul dezbaterii și revizuirii proiectului standardelor minime pentru serviciile destinate victimelor, cu participarea cu participarea specialiștilor din cadrul organizațiilor neguvernamentale cu experiență în acordarea de asistență victimelor, Centrelor Regionale ANITP și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului unde funcționează servicii pentru victime.

Februarie 2016.1

Februarie 2016.2

Februarie 2016.3

A2. Formarea specialiștilor cu atribuții în domeniul asistenței  victimelor traficului de persoane

 În perioada noiembrie 2015 – martie 2016 au fost organizate 6 sesiuni de formare adresate unui număr de 135 de specialiști care pot intra în contact cu victime ale traficului de persoane pe parcursul procesului de recuperare și reintegrare socială: asistenți sociali și psihologi din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentanți ai altor instituții de la nivel local precum Inspectorate Școlare Județene, Agenții Județene de Ocupare a Forței de Muncă dar și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Sesiunile de formare au fost structurate în două module:

Modul I a inclus o sesiune de formare de formatori, cu durata de 4 zile, desfășurată la București, în perioada 24 – 27 noiembrie 2015, susținută de o echipă de 3 experți, din România, Norvegia, respectiv, un expert consultant al CoE.

Activ 2 modul 1 Bucuresti sesiune instr 24-27.09_1

Modulul II a cuprins 5 sesiuni de formare, cu durata de 3 zile, susținute de expertul român în colaborare cu un specialist format în cadrul primului modul, în următoarele localități:

 • Timișoara: 12 – 14 februarie 2016
 • București: 24 – 26 februarie 2016
 • Sibiu: 09 – 11 martie 2016
 • Brașov: 16 – 18 martie 2016
 • Iași: 23 – 25 martie 2016

 Principalele teme abordate au fost: intervievarea victimelor traficului de persoane,  mecanismul național de identificare și referire, evaluarea riscului, prejudecăți și stereotipuri, protecția drepturilor, recuperarea și reintegrarea victimelor, prevenirea revictimizării.

Activitatea 2 Brasov 16-18.03.2016  Activitatea 2 Timisoara 10-12.02.2016

 

Implementarea campaniei „Cere ajutor, nu cerşi!”

AFIȘUL CAMPANIEI ”CERE AJUTOR, NU CERȘI

Poster Campanie NU CERSI

În vederea implementării campaniei de prevenire a traficului de persoane „Cere ajutor, nu cerşi!”, realizată în cadrul proiectului RO 20 „Modele de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”, se derulează următoarele activităţi:

1. Vineri, 21.08.2015, ANTIP împreună cu partenerii din cadrul IGPR-ICPC şi asociaţia AZI, susţinuţi şi de către voluntarii organizaţiei neguvernamentale Together Everyone Achieves More (TEAM), au organizat prima activitate de prevenire a campaniei, respectiv reprezentaţia piesei de teatru „Alex, fost Gogo!”, pe plaja „Oha Beach” din Mamaia Nord, Constanţa.

Constanta

2. În perioada 28.09 – 02.10.2015, echipa de campanie s-a deplasat în trei locaţii importante din zona Moldovei, respectiv Botoşani, Iaşi şi Bacău.

Deplasarea în cele trei municipii a presupus organizarea unor întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă (atât elevi şi cadre didactice, cât şi reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai autorităţilor), acestea având ca scop identificarea principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi găsirea unor posibile soluţii antitrafic.

Cu ocazia acestor întâlniri, echipa de implementare a campaniei, formată din specialişti A.N.I.T.P., I.G.P.R. – I.C.P.C. şi ADPARE, a prezentat filmul documentar realizat în cadrul acestui proiect, a aplicat chestionarele necesare elaborării cercetării sociologice prevăzute în campanie şi a purtat discuţii libere cu persoanele din grupul ţintă. În plus, în toate cele trei locaţii, echipa de campanie a diseminat copiilor prezenţi la activităţi un număr de 300 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare.

Moldova

3. În data de 30.09.2015, în incinta Iulius Mall Iaşi, a avut loc cea de-a doua reprezentaţie a piesei de teatru „Alex, fost Gogo”. Piesa de teatru doreşte să atraga atenţia cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane şi, totodată, să asigure furnizarea către grupurile ţintă a unor informaţii utile şi uşor de reţinut.

Reprezentaţia piesei „Alex, fost Gogo” s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea publicului prezent, apreciindu-se faptul că piesa de teatru transmite un mesaj antitrafic clar, uşor de înţeles şi adaptat problemei exploatării prin cerşetorie.

Piesa Teatru 2

4. În perioada 12 – 13.10.2015, echipa de campanie, formată din specialişti A.N.I.T.P., I.G.P.R. – I.C.P.C. şi A.T.C (Asociaţia Telefonul Copilului), a ajuns în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa şi a organizat întâlniri cu reprezentanţii grupului ţintă (elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai autorităţilor), în vederea identificării principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi găsirii unor soluţii viabile.

Echipa de implementare a campaniei a prezentat filmul documentar realizat în cadrul acestui proiect, a aplicat chestionarele necesare elaborării cercetării sociologice prevăzute în campanie şi a purtat discuţii libere cu persoanele din grupul ţintă.

La finalul activităţii, echipa de campanie a diseminat copiilor participanţi la întâlnirea directă (mulţi din regiuni defavorizate) un număr de 100 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare.

Constanta CUMPANA

5. În data de 16.10.2015, în vederea promovării mesajului anitrafic al campaniei „Cere ajutor, nu cerşi!”, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a participat la concertul simfonic „Din toata inima” susţinut de trupa Voltaj, la Sala Palatului din Bucureşti.

A.N.I.T.P. a organizat în incinta Sălii Palatului un stand de informare adresat persoanelor prezente la eveniment. Vizibilitatea standului a fost asigurată cu ajutorul diferitelor materiale de promovare, cât şi prin proiectarea continuă a variantei scurte a filmului documentar realizat în cadrul campaniei „Cere ajutor, nu cerşi!”, moderat de Călin GOIA. Imaginea domnului GOIA a avut un impact deosebit asupra participanţilor la spectacol, care s-au arătat foarte interesaţi de campania susţinută şi promovată de către solistul trupei Voltaj.

Reprezentanţii A.N.I.T.P. au oferit informaţii cu privire la traficul de persoane în scopul exploatării prin cerşetorie, au furnizat sfaturi preventive şi au diseminat materiale promoţionale elaborate în cadrul campaniei „Cere ajutor, mi cerşi!”.

Concertul trupei Voltaj a beneficiat de o audienţă de aproximativ 4.000 de persoane, atât adulţi, cât şi copii.

Voltaj

6. În data de 18 octombrie 2015, A.N.I.T.P. a organizat cea de-a treia reprezentaţie a piesei de teatru „Alex, fost Gogo”, în incinta Gării de Nord din Bucureşti.

Reprezentaţia piesei „Alex, fost Gogo” s-a bucurat de audienţa unui public numeros şi mai ales interesat de subiectul pus în scenă. Persoanele prezente la eveniment s-au declarat încântate de iniţiativa Agenţiei, de mesajul piesei de teatru şi mai ales de locaţia aleasă pentru punerea în scenă. În aşteptarea trenurilor, aceştia s-au putut bucura de o piesă de teatru de calitate şi au primit o serie de informaţii preventive/antitrafic.

Gara de Nord

7. În perioada 03 – 04.11.2015, echipa de campanie, formată din specialişti A.N.I.T.P., I.G.P.R. – I.C.P.C. şi AIDRom, s-a deplasat în comunele Ţiteşti (judeţul Argeş) şi Cerăt (judeţul Dolj) şi a organizat întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă (elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai autorităţilor), în scopul identificării principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi găsirii unor posibile soluţii antitrafic.

Cu ocazia acestor întâlniri, echipa de implementare a campaniei a prezentat filmul documentar realizat în cadrul acestui proiect (link pentru film), a aplicat chestionarele necesare elaborării cercetării sociologice prevăzute în campanie şi a purtat discuţii libere cu persoanele din grupul ţintă.

În ambele localităţi, echipa de campanie a diseminat copiilor prezenţi la activităţi un număr de 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare.

ArgesARGEȘ

DoljDOLJ

În vederea continuării activităţilor de implementare campaniei de prevenire a traficului de persoane „Cere ajutor, nu cerşi!”, realizată în cadrul proiectului RO 20 „Modele de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”, în data de 17.02.2016, echipa de campanie s-a deplasat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov.

Activităţile derulate în judeţul Ilfov au constat în organizarea unor întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă (atât elevi şi cadre didactice ai Şcolii Gimnaziale nr.1 Pantelimon, cât şi reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai autorităţilor), acestea având ca scop identificarea principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi găsirea unor posibile soluţii antitrafic.

Echipa de implementare a campaniei, formată din specialişti A.N.I.T.P., I.G.P.R. – I.C.P.C. şi ATC (Asociaţia Telefonul Copilului), a prezentat filmul documentar realizat în cadrul acestui proiect, a aplicat chestionarele necesare elaborării cercetării sociologice prevăzute în campanie şi a purtat discuţii libere cu persoanele din grupul ţintă.

De asemenea, echipa de campanie a diseminat copiilor participanţi la întâlnirea directă un număr de 100 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare.

    Intalnire cu autoritatile ILFOV 1  Intalnire cu autoritatile ILFOV 2  Intalnire cu autoritatile ILFOV 3

ILFOV- Întâlnire cu autoritățile

    Intalnire cu copii 001  Intalnire cu copii 01  Intalnire cu copii 05

    Intalnire cu copii 02  Intalnire cu copii 03  Intalnire cu copii 04

     Intalnire cu copii 06   ILFOV- Întâlnire cu copii