Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane îndeplinește rolul de raportor național, colectând în acest sens, date de la actorii guvernamentali și neguvernamentali care desfășoară activități în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.

Printre principalele atribuţii ale ANITP, pot fi menționate:

  • elaborează, pe baza propunerilor instituțiilor cu atribuții în domeniu, proiectul Strategiei naționale împotriva traficului de persoane.

  • întocmește, cu participarea celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și pe baza datelor furnizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu și organizațiile neguvernamentale, Raportul anual privind evoluția traficului de persoane;

  • dezvoltă campanii de prevenire a traficului de persoane și programe de facilitare a asistenței victimelor traficului de persoane și colaborează cu instituțiile publice, private și organizațiile neguvernamentale pentru implementarea unor campanii și programe comune;

  • facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală și judecată în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu;

  • efectuează studii și cercetări privind diagnoza și evoluția fenomenului traficului de persoane.

 

Organizare

    • Regulament de organizare şi funcţionare

Disponibil pe site la: https://anitp.mai.gov.ro/legislatie//