MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public v-a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă directorului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, completând unul dintre cele două modele de formulare de mai jos, funcţie de situaţia în care vă aflaţi:

Aceste formulare se pot regăsi şi în secţiunea “Modalitati de contestare” – “Formulare tip”.

Formularele-tip, atât cel al cererii de informaţii de interes public, precum şi cele ale reclamaţiei administrative, sunt prevăzute la art. 14 alin (2) şi preluate din Anexa 1, Anexa 2 a), respectiv Anexa 2 b) din Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public.