Proiectul RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Prezentare Proiect

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți cooperarea dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile non-guvernamentale, în acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.


Principalele activităţi ale proiectului sunt:

-elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor probleme întâmpinate de victime în exercitarea dreptului la compensație financiară;

-organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale) privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare;

-elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare;

-organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program;

-organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți ai sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.


Bugetul proiectului: 250.000 de euro.

Partener de proiect: Consiliul Europei.

Perioada de derulare: 18 luni.

Operator de Program: Ministerul Afacerilor Interne

http://www.norvegian.mai.gov.ro

Documente și materiale Elaborate în cadrul proiectului RO 21

1. FLUTURAȘ PREZENTARE PROIECT

2. BROȘURA ADRESATĂ VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

3. BROȘURA ADRESATĂ SPECIALIȘTILOR

4. STUDIU PRIVIND DREPTURILE VICTIMELOR LA COMPENSAȚIE FINANCIARĂ

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Misiunea de documentare desfăşurată la nivel naţional

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat, în perioada 8 – 12 septembrie 2014, la București Activitatea 1. Misiunea de documentare desfăşurată la nivel naţional, în vederea implementării contractului de finanțare nr. 5/ 2014 aferent proiectului nr. RO21-MAI-ANITP-PDP-3 „Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”.

Având ca obiectiv general asigurarea accesului la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane, proiectul își propune îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, în acordarea de asistență victimelor traficului de persoane pentru asigurarea accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Activitatea, implementată de doi experți contractați de Consiliul Europei împreună cu experții ANITP s-a derulat pe parcursul a cinci zile și a presupus întâlniri cu reprezentanţi ai principalilor actori naţionali implicaţi în acordarea de consiliere juridică și compensație financiară pentru victimele traficului de persoane.

Scopul acestei activități a constat în efectuarea unei evaluări independente a situației actuale privind acordarea compensației financiare pentru victimele traficului de persoane, în vederea identificării obstacolelor juridice, structurale și practice ce împiedică despăgubirea efectivă a victimelor.

Workshop pentru reprezentanţii instituţiilor anti-trafic de la nivel central şi ai organizaţiilor non-guvernamentale

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat, în data de 23 iunie 2015, la București, Activitatea 2.1. Workshop pentru reprezentanţii instituţiilor anti-trafic de la nivel central şi ai organizaţiilor non-guvernamentale, în vederea implementării proiectului RO21-MAI-ANITP-PDP-3 „Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”.

Având ca obiectiv general asigurarea accesului la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane, proiectul își propune îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, în acordarea de asistență victimelor traficului de persoane pentru asigurarea accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Activitatea ce a avut ca scop creşterea nivelului de conştientizare a reprezentanţilor principalilor actori anti-trafic cu privire la dificultăţile întâmpinate de victime în solicitarea compensaţiei financiare, a fost implementată de experţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane cu sprijinul celor doi experţi contractaţi de Consiliul Europei şi cu participarea unor reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul acordării de consiliere juridică şi compensaţie financiară pentru victimele traficului de persoane.

Principalele teme de pe agenda de lucru a evenimentului au fost: prezentarea studiului şi a raportului naţional privind compensaţia victimelor traficului de persoane, colectarea datelor privind compensaţia şi programa sesiunilor de instruire prevăzute în cadrul proiectului.

 

Workshop Hotel Ramada București
Workshop Hotel Ramada București

 

Organizarea a 7 sesiuni de instruire. Perioada: septembrie - noiembrie 2015

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a organizat, în perioada 29/30 septembrie – 19/20 noiembrie 2015, cele 7 sesiuni de instruire din cadrul Activităţii 2.2 în vederea implementării contractului de finanţare nr. 5/ 2014 aferent proiectului nr. RO21-MAI-ANITP-PDP-3 „National approach to compensation of victims of human trafficking”.

Activitatea a avut ca scop îmbunătăţirea capacităţii specialiştilor (judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, reprezentanţi ai ANITP de la nivel local, asistenţi sociali, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale) de a asigura accesul victimelor traficului de persoane la compensaţie financiară.

          Sesiunile au fost susţinute de doi formatori români (reprezentanţi ai A.N.I.T.P.) în colaborare cu doi experţi contractaţi de Consiliul Europei.

    Fiecare din cele 7 sesiuni de instruire au fost prevăzute a se derula pe parcursul a două zile şi au fost structurate astfel:

 1. Prima sesiune, în perioada 29 – 30 septembrie 2015, la Bucureşti,
 2. A doua sesiune, în perioada 05 – 06 octombrie, la Suceava,
 3. A treia sesiune, în perioada 08 – 09 octombrie, la Galaţi,
 4. A patra sesiune, în perioada 26 – 27 octombrie, la Braşov,
 5. A cincea sesiune, în perioada 29 – 30 octombrie, la Piteşti,
 6. A şasea sesiune, în perioada 16 – 17 noiembrie, la Cluj,
 7. A şaptea sesiune, în perioada 19 – 20 noiembrie la Timişoara.

    Conform agendei evenimentului tematica abordată în cadrul primei zile a vizat standardele internaţionale privind dreptul victimelor la compensaţie financiară, introducere în cadrul naţional privind drepturile victimelor traficului de persoane, dreptul la despăgubiri civile şi investigaţia financiară în cazurile de trafic de persoane.

    De asemenea, formatorii români au prezentat participanţilor la activitate proiectul de referinţă, menţionând obiectivul general, scopul, perioada de implementare, instrumentul de finanţare, precum şi activităţile acestuia.

    Lucrările din cea de a doua zi au cuprins prezentări şi dezbateri cu privire la dreptul victimelor traficului de persoane la compensaţie financiară, bune practici în alte state membre ale UE, informarea adecvată a victimelor şi asigurarea accesului efectiv la drepturi.

    Grupul ţintă pentru sesiunile de formare a fost reprezentat de următoarele categorii de specialişti: judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, asistenţi sociali, psihologi, avocaţi, executori judecătoreşti, reprezentanţi ai centrelor regionale precum şi ai organizaţiilor non-guvernamentale.

  

Conferinţa internaţională din cadrul Proiectului „Abordarea naţională privind compensaţia victimelor traficului de persoane” şi conferinţa de închidere a proiectului. Perioada: 08 - 09.12.2015

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) a organizat, în perioada 08 – 09.12.2015, Conferinţa internaţională din cadrul Proiectului „Abordarea naţională privind compensaţia victimelor traficului de persoane” şi conferinţa de închidere a proiectului, la Hotelul „Golden Tulip Times” din Bucureşti.

Activităţile au reunit reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor non–UE, reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţii internaţionale şi actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.

Proiectul a fost implementat de ANTIP şi Consiliul Europei şi a avut ca scop îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţi şi factorii interesaţi, inclusiv organizaţiile nonguvernamentale, în acordarea de asistenţă victimelor traficului de persoane pentru asigurarea accesului la compensaţie financiară şi consiliere juridică.

Principalele activităţi ale proiectului au fost:

 • elaborarea unui studiu naţional în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensaţie financiară,
 • organizarea unor workshop-uri şi sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensaţie financiară şi consiliere juridică, precum şi modalităţile de accesare, pentru factorii interesaţi (poliţie, procurori, judecători, reprezentanţi ai A.N.I.T.P.) şi reprezentanţi ai ONG-urilor,
 • elaborarea unei broşuri cu informaţii privind dreptul victimelor de a solicita compensaţie financiară, consiliere juridică şi modalităţile de accesare,
 • organizarea unei conferinţe internaţionale în vederea facilitării schimbului de experienţă şi de intensificare a cooperării între statele membre UE, ţări terţe şi reprezentanţi a sectorului privat, în acordarea de asistenţă victimelor pentru a beneficia de compensaţie financiară şi consiliere juridică.

Informaţii de background:

Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului RO 21 “Cooperarea în Spaţiul Schengen şi combaterea criminalităţii organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi grupurilor infracţionale itinerante”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:

– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;

– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Bucureşti, Conferinţă internaţională - Proiectul „Abordarea naţională privind compensaţia victimelor traficului de persoane” 08-09.12.2015