Cercetare

Centrul de Cercetare şi Informare Publică

Centrul de Cercetare şi Informare Publică a fost operaţionalizat în noiembrie 2009, prin intermediul proiectului Phare 2006-018.147.05.01 „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane conform cu standardele europene actuale şi cele mai bune practici”.
Centrul funcţionează ca şi Compartiment în cadrul Serviciului de Monitorizare, Evaluare, Coordonare Victime a Traficului de Persoane al Agenţiei şi se doreşte a fi motorul de evaluare şi analiză a fenomenului traficului de persoane la nivel naţional prin demararea de studii exploratorii, analize ale riscurilor asociate fenomenului, identificarea de noi trenduri şi destinaţii de exploatare, factori şi cauze ale fenomenului la nivel individual şi comunitar, precum şi interfaţa Agenţiei în relaţia cu publicul larg.

Principalele responsabilităţi ale Centrului de cercetare şi informare publică :

  • realizează studii /cercetări pentru cunoaşterea dinamicii fenomenului traficului de persoane;
  • elaborarează proiectele şi programele în domeniu, la nivel naţional/internaţional;
  • cooperează cu instituţii/organizaţii publice şi/sau private în domeniul cercetării fenomenului traficului de persoane;
  • iniţiază cercetări exploratorii, studii de impact – pentru fundamentarea politicilor şi a programelor naţionale în domeniul traficului de persoane;
  • elaborează rapoarte de specialitate: analize sociale, politici publice, ş.a.;
  • identifică, evaluează şi valorifică oportunităţilor în domeniu.
  • asigură fondul documentar, în vederea publicării de materiale scrise şi/ sau audio-video privind traficul de persoane şi victimele acestuia, centralizarea evenimentelor şi datelor de referinţă privind activitatea ANITP şi a centrelor regionale ale acesteia, în vederea mediatizării acestora;
  • sprijină iniţiativele de analiză şi cercetare academică prin oferirea de suport şi consultanţă specifică;

Materiale elaborate în cadrul CCIP:

Evaluarea statistică a traficului de persoane în semestrul I 2010
Acest document aduce în atenție rezultatele unei „radiografii” a populației de victime ale traficului de persoane, pentru primul semestru al anului 2010, punând în evidență caracteristici generale, concluzii referitoare la distribuții ale victimelor pe criterii de tip variabile sociologice (ex: indicatori demografici, sociali) și indicatori specifici (ex: relativ la procesul de recrutare sau exploatare a victimelor).

Prezentare sumară a fenomenului traficului de persoane în anul 2009
Cunoașterea aspectelor cantitative ale fenomenului traficului de persoane, stocarea și identificarea datelor credibile, punctuale și unitare, reprezintă primordialitatea în toate demersurile inițiate pentru stoparea acestui fenomen la nivel național.

Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii
Pentru a ajunge la o înţelegere concretă şi fundamentală a fenomenului traficului de fiinţe umane trebuie identificate stereotipurile şi schemele de gândire care îşi fac loc de obicei în acest cadru de lucru şi trebuie evidenţiate clar faptele, cauzele care conduc la victimizarea acestora prin exploatarea de orice fel. Pentru o cât mai bună înţelegere a fenomenului, se impun eforturi de cercetare deosebite şi ample şi folosirea unor metodologii şi instrumente adecvate şi eficiente.

Traficul de copii în România – Studiu asupra procesului de recrutare
Pe parcursul ultimilor ani, au fost realizate studii şi cercetări privind traficul de persoane, însă, unele întrebări au rămas fără răspunsul necesar înţelegerii fenomenului: “Care sunt cauzele primordiale şi cum se desfasoară procesul de recrutare a minorilor pentru traficare în scopul exploatării?” şi „De ce, în condiţii similare de trai, doar unii minori ajung victime ale traficului de persoane şi alţii nu?” sunt exemple de întrebări care au însoţit demersurile cercetării. Studiul intentionează să ofere informaţii suplimentare relevante pentru înţelegerea fenomenului traficului de copii, prin detalierea aspectelor legate de procesul de recrutare şi analiza cauzelor şi factorilor favorizanţi care concura la vulnerabilitatea minorilor.