Proiect „EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România”

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDROM) implementează proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România” – finanțat prin Programul Active Citizens Fund România- Granturile SEE 2014-2021.

Perioada de implementare a proiectului este 07 aprilie 2021 – 06 aprilie 2023, având un buget total de 1.012.348,12 lei și are scopul de a promova implicarea activă și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și constientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • O1: Creșterea gradului de conștientizare a problematicii imigranților și promovarea unei atitudini de acceptare, toleranță și solidaritate în rândul a minimum 1000 de tineri, minum 220 de reprezentanți ai autorităților publice, ONG-urilor, mass-mediei și a cetățenilor români, a publicului larg în general, pentru a dezvolta o cultură democratică și de respectare a drepturilor omului pentru imigranți și refugiați, prin activități derulate la nivel regional în București, Constanța, Craiova, Galați, Rădăuți, Giurgiu;

 

  • O2: Promovarea unor mecanisme și modele de bună practică de cooperare inter-instituțională și cu sectorul ONG-urilor, precum și de comunicare publică cu cetățenii la nivel local în domeniul gestionării și promovării imigrației din perspectiva drepturilor omului, cu accent pe incluziunea imigranților și refugiaților în comunitățile locale pentru a fi preluate, adaptate și implementate în alte zone, regiuni și județe din România;

 

  • O3: Derularea unui studiu privind discursul public și social media din România referitor la imigrație și refugiați și dezvoltarea capacității de comunicare, de identificare a fake news și de construire a unor campanii de informare corectă, bazată pe fapte reale privind migrația și integrarea, prin activități de formare a reprezentanților mass-media, autorităților publice, profesorilor și a altor actori relevanți la nivel central și local;

 

  • Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului

Creșterea capacității organizaționale a Solicitantului și a Partenerilor prin dezvoltarea de proceduri transparente și responsabile de guvernanța organizațională și de comunicare profesională către publicul larg a activităților și rezultatelor organizației și dezvoltarea de competențe în rândul angajaților prin cursuri de calificare și perfecționare în diverse domenii (achiziții publice, training, educație nonformală, asistență socială, psihologie, contabilitate, management etc.).

 

Astfel, ANITP în calitate de partener, fără implicații financiare, va  răspunde nevoilor proiectului în legătură cu promovarea unor mecanisme și modele de bună practică de cooperare inter-instituțională și cu sectorul ONG-urilor, precum și de comunicare publică cu cetățenii la nivel local în domeniul informării asupra fenomenului imigrației din perspectiva drepturilor omului.

De asemenea, va facilita dialogul, prin participarea la o serie de întâlniri cu alte autorități publice pentru cunoașterea reciprocă, stabilirea sau consolidarea de legături între municipalități sau instituții, precum și promovarea de modele de bune practici privind colaborarea interinstituțională.