Activități interne

201920202021
28 februarie 2019 – Vizita doamnei Rasa OSTRAUSKAITE, Coordonator OSCE pentru combaterea amenințărilor transnaționale, București, România(continuare…)

În contextul prezenței sale la București, doamna Rasa OSTRAUSKAITE a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Poliției Române și ai Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. În cadrul întâlnirii de lucru, au fost abordate teme precum combaterea violenței bazate pe gen, criminalitate cibernetică, traficul de persoane, precum și combaterea terorismului.

 

04 martie 2019 – Seminarul „Together We are Stronger”, București, România(continuare…)

Organizația neguvernamentală ”Justice and Care”, sub patronajul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a organizat seminarul „Together we are Stronger” ce a avut scopul de a analiza problematica, evoluția și caracteristicile traficului de persoane din România și Marea Britanie, dezvoltarea cooperării cu autoritățile și instituțiile din Marea Britanie, identificarea și stabilirea acțiunilor prioritare și orientarea investițiilor organizației neguvernamentale „Justice and Care” către necesitățile din domeniul traficului de persoane.

 

14-15 martie 2019 – Seminarul „Effective prosecution – modern slavery & human trafficking”, București, România(continuare…)

Seminarul a fost organizat de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu participarea reprezentanților organelor de aplicare a legii, specializați în combaterea traficului de persoane, investigarea fraudelor, experți în prevenirea și combaterea spălării banilor din Marea Britanie, România, Polonia, Lituania, Bulgaria și Slovacia și a avut drept scop consolidarea luptei împotriva traficului de persoane.

 

 03-04 aprilie 2019 – Seminarul regional ”Consolidarea capacității naționale și regionale în combaterea traficului de persoane în scopul criminalității forțate în Sud-Estul Europei”, București, România(continuare…)

Seminarul a fost organizat de către Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (U.N.O.D.C) și Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe din Franța (prin Misiunea Permanentă a Franței la O.N.U.), în parteneriat cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și a reunit reprezentanți din cadrul instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din Franța, România, Muntenegru, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și Republica Macedonia de Nord.
În cadrul seminarului au fost analizate provocările actuale în domeniul traficului de persoane în scopul criminalității forțate, orientările de identificare timpurie, coordonarea inter-instituțională, măsurile de protecție și asistență, participarea victimelor la procedurile penale, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiențe privind noile tendințe în recrutarea victimelor traficului de ființe umane în scopul criminalității forțate, minorilor ca victime, precum și protecția victimelor traficului de persoane prin evitarea victimizării secundare în cadrul abordărilor investigative și de urmărire penală centrate pe victime.

 

12 aprilie 2019 – Masa rotundă „Prevenirea, combaterea și răspunsul la violență sexuală și de gen și la traficul de persoane în contextul azilului și migrației”, București, România(continuare…)

Evenimentul a fost organizat de către Reprezentanța în România a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Consiliul Europei și a avut rolul de a prezenta și a discuta standardele europene în materie de prevenire și răspuns la violența sexuală și de gen, precum și standardele în domeniul combaterii și prevenirii traficului de persoane în contextul migrației, cu accent pe identificarea și acordarea de asistență victimelor, precum și jurisprudența relevantă a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

 

15 mai 2019 – Cea de-a 74-a reuniune a punctelor naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială şi cea de-a 13-a reuniune a autorităților centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis (Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului), București, România(continuare…)

Reuniunea a fost organizată în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, de către Ministerul de Justiție și Comisia Europeană. Reuniunea a fost organizată pe perioada a două zile, în prima zi (15 mai) având loc reuniunea plenară a punctelor naționale de contact și a reprezentanților statelor membre din cadrul autorităților centrale, iar în cea de-a doua zi (16 mai) fiind programate întâlniri bilaterale între experți din cadrul statelor membre. Reuniunile bilaterale au avut un caracter informal, scopul lor fiind de a debloca dosarele ce fac obiectul cooperării în materia vizată de Regulament (Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului).

 

17 mai 2019 – Masa rotundă „Cooperarea transnațională în domeniul protecției copilului”, București, România(continuare…)

Masa rotundă fost organizată de către Ambasada Franței în România în parteneriat cu organizația neguvernamentală ”Terre des Hommes” și a reunit reprezentanți din statele de destinație ale Europei Occidentale, vizate de mobilitatea populațiilor vulnerabile provenind din România și instituțiile și organizațiile din România, active pe această temă. Scopul a fost de a crește gradul de conștientizare a riscului de perturbare socială și de exploatare a copiilor, de a face schimb de bune practici existente și de a construi instrumente de cooperare transnațională pentru a facilita schimbul de informații cu privire la copii.

 

12 iunie 2019 – Conferința „Prevenirea victimizării minorilor – online şi offline”, București, România(continuare…)

Evenimentul a fost organizat în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene de către Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în calitatea sa de Punct de contact al Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității (EUCPN). Tema supusă dezbaterii a urmărit să sensibilizeze și să atragă atenția asupra vulnerabilităților la care sunt expuși copiii, atât în mediul virtual, cât și în viața reală, indiferent de tipul de criminalitate care i-ar putea viza.

 

16 octombrie 2019 – Grupul de lucru “Mecanisme transnaționale de sesizare și identificare a victimelor traficului de persoane în contextul cooperării internaționale pentru aplicarea legii între țările de origine și destinație”, București, România(continuare…)

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea răspunsului Guvernului la traficul de persoane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor din Republica Moldova”, finanțat de Oficiul INL al Departamentului de Stat al SUA și a reunit reprezentanți din Republica Moldova, România, Olanda, Italia, Spania și Suedia, responsabili cu prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – FRONTEX.
Discuțiile au avut ca temă referirea transnațională a victimelor traficului de persoane din statele de destinație către statele de origine și provocările pe care un astfel de demers le ridică.

 

22-24 octombrie 2019 – Dialogul Strategic Național privind Traficul Ilicit în România, București, România(continuare…)

Activitatea este parte a proiectului-cadru Întărirea luptei împotriva traficului ilicit în sud-estul Europei (SEE-IMPACT), o inițiativă a Institutului Internațional pentru Justiție Penală și Drepturile Omului din Siracuza/ Italia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, precum și experți din alte instituții cu atribuții în lupta împotriva traficului ilicit.

24 ianuarie 2020participarea directorului ANITP la conferința Convenției Românilor de Pretutindeni, organizată de către Subcomisia pentru drepturile omului din cadrul Parlamentului European și Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din cadrul Camerei Deputaților – Parlamentul României;

 

12 februarie 2020 – participarea directorului ANITP la prânzul de lucru organizat de Ambasada SUA la București;

 

22 septembrie 2020 – participarea directorului ANITP la evenimentul de prezentare al atașatului pentru afaceri interne și activități vamale din cadrul Ambasadei Confederației Elvețiene la București;

 

14 octombrie 2020participarea unor reprezentanți ANITP la Grupul de lucru privind combaterea traficului de persoane, a migrației ilegale și aspecte legate de protecția martorilor, organizat în cadrul Comisiei mixte RO-ES;

 

21 octombrie 2020participarea unui reprezentant ANITP, în sistem online, la ”Conferința internațională privind combaterea traficului de persoane – o luptă continuă, adaptată noului context generat de pandemia COVID-19”, organizată de către Grupul pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Parlamentului României;

 

29 octombrie 2020 – participarea directorului ANITP la evenimentul de lansare a proiectului ”Strengthening Proactive Criminal Justice Response to Trafficking in Persons in Romania”, organizat de International Justice Mission Romania și Ambasada SUA la București.

 

03 februarie 2021 – reprezentanții ANITP au participat la evenimentul de semnare a Protocolului de colaborare dintre organizația Justice and Care – filiala din România și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane;

 

18 mai 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la reuniunea Comisiei mixte RO-ES, care s-a desfășurat la sediul Ministerului Afacerilor Interne;

 

14 iunie 2021– participarea directorului ANITP la deschiderea programului de formare adresat procurorilor și ofițerilor de poliție, organizat de către International Justice Mission;

 

14-18 iunie 2021 – participarea unor reprezentanți ai ANITP la programul de formare adresat procurorilor și ofițerilor de poliție, organizat de către International Justice Mission;

 

14 iulie 2021 – participarea directorului ANITP la un eveniment dedicat Zilei Naționale a Franței,  organizat de Ambasada Franței la București;

 

21 septembrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la întâlnirea de lucru în cadrul proiectului “Leading a united pathway to anti-Trafficking action”, implementat de OIM România;

 

23 septembrie 2021 – participarea directorului ANITP la un eveniment de prezentare a noii echipe din cadrul Secției Politice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București;

 

12 octombrie 2021 – participarea directorului ANITP la o masă rotundă pe problematica traficului de persoane, organizată de Ambasada SUA la București.