Activități externe

20192020202120222023
16 ianuarie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul combaterii traficului de persoane, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Tema acestei reuniuni, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost „Dezvoltarea unei campanii de prevenire la nivelul UE privind traficul de persoane„, susţinută printr-un proiect al Comisiei Europene în cadrul Fondului pentru Securitate Internă. În prezent, şase state membre participă la proiectul pilot, respectiv Republica Cehă, România, Slovacia, Spania, Portugalia şi Croaţia.

 

21-22 martie 2019 – Seminarul franco-român dedicat luptei împotriva traficului de persoane, Paris, Franţa(continuare…)

Seminarul și-a propus să consolideze cooperarea dintre autorităţile române şi franceze în domeniul traficului de persoane şi s-a axat pe două teme prioritare: combaterea traficului de persoane şi sechestrarea bunurilor provenite din infracţiune, respectiv identificarea, protecţia şi asistenţa acordată victimelor traficului de persoane. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai justiţiei, parchetului, poliţiei, ai instituţiilor responsabile cu asigurarea bunurilor provenite din infracţiuni, ai protecţiei şi asistenţei acordate victimelor atât adulte cât şi minore precum şi ai raportorilor naţionali din Franţa şi România.

 

08 – 09 aprilie 2019 – Cea de-a 19-a Conferinţă a Alianţei împotriva Traficului de Persoane, Viena, Austria(continuare…)

Obiectivul evenimentului, organizat de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a fost de a aborda o formă complexă şi din ce în ce mai răspândită pe scară largă a traficului de persoane, sens în care a fost propusă spre dezbatere tema referitoare la rolul tehnologiei în combaterea traficului de persoane. Scopul conferinţei a fost de a spori coerenţa eforturilor internaţionale şi de a elabora recomandări cuprinzătoare, eficiente şi la nivel de experţi, pentru a putea răspunde adecvat problematicii de referinţă.

 

08-11 aprilie 2019 – Întâlnirea de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ „COBALT (Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool), Plymouth, Marea Britanie.(continuare…)

La acest eveniment au participat specialişti şi parteneri ai proiectului COBALT din Marea Britanie, Franţa, Estonia şi România şi a avut ca scop evaluarea aplicaţiei online de asistenţă la învățare a copiilor şi tinerilor cu deficienţe cognitive, aflaţi în situaţii de risc.

 

07 mai 2019 – Întâlnirea experţilor privind schimbul de bune practici legate de incriminarea utilizării serviciilor prestate de victimele traficului, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

Întâlnirea de lucru, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic, și-a propus să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul incriminării utilizatorii serviciilor oferite de către victimele traficului de persoane, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul Statelor Membre UE în domeniul reducerii cererii de servicii. De asemenea, tema întâlnirii de lucru a fost o prioritate asumată de România în cadrul Preşedinţiei Consiliul Uniunii Europene. Prin participarea României la această iniţiativă s-a intenționat realizarea unui transfer de expertiză, fiind recunoscut la nivel european faptul că, România este printre singurele state în care au fost pronunţate hotărâri definitive pentru persoanele care au apelat la serviciile unor victime ale traficului de persoane.

 

13-14 mai 2019 – Reuniunea Reţelei europene informale a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

În conformitate cu obiectivele asumate în cadrul temelor de interes ale Preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene, reuniunea, organizată de Comisia Europeană şi Preşedinţia României la Consiliului Uniunii Europene, a avut drept temă de dezbatere reducerea cererii în domeniul traficului de persoane, în sensul îmbunătăţirii punerii în aplicare a prevederilor referitoare la incriminarea utilizării serviciilor unei persoane exploatate prevăzute de Directiva 36/2011 privind pregătirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia.

 

20 mai 2019 – Eveniment organizat în marja celei de-a 28-a întâlniri a Comisiei de Prevenire a Criminalităţii şi Justiţie Penală, Viena, Austria(continuare…)

Activitatea a fost organizată de către Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), în vederea creşterii vizibilităţii şi conştientizării cu privire la campania Blue Heart. Totodată, evenimentul a oferit posibilitatea statelor membre de a se ralia campaniei, drept pentru care Franţa, Belgia, Austria, Germania, Suedia, Marea Britanie şi România şi-au anunţat intenţia cu privire la acest aspect. Campania Blue Heart, prin demersul său preventiv, urmăreşte informarea şi conştientizarea populaţiei, la nivel mondial, cu privire la riscurile de a deveni victimă a traficului de persoane.

 

22-24 mai 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”, Porto, Portugalia(continuare…)

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane, prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Seminarul s-a axat pe rezultatele primei faze a proiectului (evaluarea capacităţii), precum şi pe identificarea celor mai bune sau promiţătoare practici în sprijinirea victimelor şi protecţia drepturilor. Astfel, s-au identificat modalităţile optime de îmbunătăţire a serviciilor şi protecţia drepturilor victimelor în ţările partenere.

 

27-28 mai 2019 – Seminarul internaţional în cadrul proiectului „Justiţia în cele din urmă – acţiunea europeană pentru despăgubirea victimelor infracţiunilor”, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Proiectul este coordonat de La Strada International, implementat în colaborare cu parteneri din Bulgaria (Asociaţia Animus), Cehia (La Strada), Spania (SicarCAT şi Esperanza), Germania (KOK), Austria (LEFO), Irlanda (MRCI), România (Adpare), Macedonia (Open Gate/La Strada) şi Serbia (ASTRA) și finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului de Justiţie al Uniunii Europene (2014-2020). Seminarul s-a concentrat pe cooperarea transfrontalieră în cererea de despăgubire a victimelor infracţiunilor, inclusiv a traficului de persoane. De asemenea, a vizat îmbunătăţirea cooperării între toate părţile interesate relevante la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea unui acces adecvat la compensaţii precum şi a nivelul de cunoaştere a instrumentelor juridice existente în materie.

 

29-30 mai 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naţionali Anti-trafic din Sud-Estul Europei, Becici, Muntenegru(continuare…)

Obiectivul acestei reuniuni, organizate de BiroulCoordonatorului Naţional pentru Combaterea Traficului de Persoane din Muntenegru, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), Misiunea Permanentă a Franţei pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena şi Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), a fost de a facilita dezvoltarea şi consolidarea reţelei coordonatorilor naţionali din sud-estul Europei implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, de a identifica platforme şi bune practici care să îmbunătăţească cooperarea regională, precum şi o bună oportunitate de a discuta despre provocările curente şi viitoare în lupta împotriva acestui tip de activitate criminală.

 

09 – 12 iulie 2019 – Activitatea CEPOL 52/2019 cu tema „Train the Trainers”, Nicosia, Cipru(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

09 – 11 Septembrie 2019 – Cea de-a 9-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental la nivel ONU privind traficul de persoane, Viena, Austria(continuare…)

Sesiunea, organizată de Secretariatul Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate – (UNODC), sub auspiciile Secretariatului General ONU a cuprins două teme majore şi anume: măsuri de prevenire a traficului de persoane și rolul diplomaților, al personalului consular și al ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice și  consulare în lupta împotriva traficului de persoane.

 

16 – 19 septembrie 2019Activitatea CEPOL 53/2019 cu tema „Train the Trainers” Part II, Salonic, Grecia.(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), a contiunat pregătirea formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar, începută în luna iulie a acestui an la Nicosia, Cipru.

 

15 – 18 septembrie 2019Vizita de lucru în comunitățile de români din Italia(continuare…)

Activitatea s-a circumscris preocupării constante a A.N.I.T.P. pentru diminuarea cererii în domeniul traficului de persoane, precum și a informării comunităților numeroase de cetățeni români cu privire la riscurile asociate acestui fenomen. Astfel, au fost realizate întâlniri de lucru la Catania, Bari și Roma cu reprezentanții organizațiilor sindicale și confederațiilor, autoritățile locale și regionale, comunitățile și asociațiile de români, preoți și personalul diplomatic acreditat în Italia.

 

22-23 octombrie 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE, Bratislava, Slovacia(continuare…)

Reuniunea, organizată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliul Europei, a avut rolul de a facilita dezvoltarea și consolidarea rețelei coordonatorilor naționali din regiunea OSCE și de a aborda provocărilor actuale din domeniul traficului de persoane, cu accent deosebit pe tema protecției și asistenței acordate minorilor traficați, reducerea cererii, precum și rolul societății civile în prevenirea acestui fenomen și asistența acordată victimelor sale.

 

05-08 noiembrie 2019 – Activitatea CEPOL 08/2019 cu tema „Protecția victimelor traficului de persoane”, Heraklion, Grecia(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat personalului autorităților de aplicare a legii care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” şi doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

07 noiembrie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul prevenirii traficului de minori, Bruxelles, Belgia(continuare…)

 

Principalul scop al acestei întâlniri, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost de a se realiza un schimb de experiență și bune practici în domeniul prevenirii criminalității între experți provenind din diverse domenii, inclusiv din cel academic. De asemenea, au existat dezbateri privind legătura dintre traficul de persoane și contrabanda cu migranți, precum și despre cadrul legislativ european referitor la aceste domenii.

 

26-27 noiembrie 2019 – Conferința “Towards maximized effectiveness and unified practical cooperation in the fight against human trafficking”, Varșovia, Polonia(continuare…)

 

Evenimentul a fost organizat de către Grupul de lucru împotriva traficului de persoane din cadrul Consiliului Statelor Baltice, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor din Polonia și a reprezentat ultima activitate a proiectului transnațional “Paving the way for the Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region, având ca scop prezentarea principalelor rezultate obținute, respectiv: realizarea unui mecanism transnațional de referire pentru regiunea Mării Baltice, un glosar de termeni în domeniul traficului de persoane și un set de linii directoare pentru jurnaliștii care mediatizează cazuri de trafic de persoane, precum și realizarea unui schimb de bune practici cu partenerii din proiect și diverse autorități.

 

01-03 decembrie 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”(continuare…)

 

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Scopul acestui seminar a fost de a promova schimbul de bune practici și de a crea o rețea de specialiști din instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din cele cinci țări partenere în proiect (Italia, Germania, Portugalia, Spania și România), precum și de a identifica modele de urmat în furnizarea de asistență și protecție acordată victimelor traficului de persoane.

 

09-11 decembrie 2019 – Întâlnirea Grupului de lucru privind elaborarea Mecanismului de Referire Transnațională”, Varșovia, Polonia(continuare…)

Principalul obiectiv al acestei reuniuni, organizate de Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a fost de a revizui Manualul privind Mecanismul de Referire Transnațională, elaborat de ODIHR în cursul anului 2004, potrivit evoluțiilor în domeniul combaterii traficului de persoane, incluzând aspecte referitoare la exploatarea prin muncă, traficul de minori, traficul de persoane în situații de criză, precum și traficul de persoane în scopul comiterii de infracțiuni sau activități teroriste.

 

 

DELEGAȚII

16 ianuarie 2019 – Vizita unei delegații a organizației ”International Justice Mission”(continuare…)

Activitatea s-a circumscris obiectivului strategic de menținere și dezvoltare a colaborării dintre ANITP și organizațiile neguvernamentale și a reprezentat o continuare a sprijinului acordat procesului de operaționalizare deplină a sucursalei din România. În cadrul vizitei, au fost prezentate obiectivele stabilite pentru anul 2019 și echipa managerială a IJM România.

 

13 martie 2019 – Vizita de lucru a unei delegații a Organizației Țărilor de la Marea Baltică (CBSS)(continuare…)

Scopul vizitei de lucru a fost de a analiza mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane și de a realiza un schimb de bune practici în vederea dezvoltării activităților de referire și repatriere.

 

28 iunie 2019 – Vizita de studiu a unei delegaţii din Austria și Olanda, în cadrul proiectului ISFP-2017-AG-THBX-815267-WESTEROS “Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate(continuare…)

Scopul acestei vizite de studiu a fost identificarea și schimbul de bune practici referitoare la cooperarea judiciară în lupta împotriva traficului de persoane și a investigării veniturilor provenite din acesta.

 

19 septembrie 2019 – Vizita de lucru a domnului Jorn van Rij, manager al proiectului „Predictive Policing on organised crimes structures with the help of Crime Mapping and Geo-visualisation on the basis of the use of internet”(continuare…)

În cadrul demersului de perfecționare continuă a activității ANITP, a fost realizată o întâlnire de lucru cu domnul Jorn van Rij, în vederea prezentării proiectului „Predictive Policing on organised crimes structures with the help of Crime Mapping and Geo-visualisation on the basis of the use of internet” și analizării posibilității de a fi parteneri în cadrul proiectului. Proiectul, dezvoltat de către Poliţia Naţională Olandeză, își propune să utilizeze o serie de instrumente digitale, capabile să identifice şi să urmărească modalitatea prin care, o parte a activității infracționale în domeniul traficului de persoane s-a replicat și se realizează în mediul virtual, inclusiv în cazul căutărilor în dark web.

 

30 septembrie 2019 – Delegaţie din partea organizației neguvernamentale Hors la Rue din Franța(continuare…)

Hors la Rue este o organizație care ajută copiii aflați în situații dificile, printre care și copiii victime ale traficului de persoane. Misiunea sa este îndeosebi educativă, dar organizația are și un rol important în asigurarea protecției copiilor. Vizita în țara noastră a avut ca scop cunoașterea sistemului anti-trafic din România, precum și prezentarea modalităților prin care organizația sprijină copiii (și cu cetățenie română), aflați în situație de risc în Paris și în suburbiile sale.

 

>17 octombrie 2019 – Vizita unei delegații din Suedia la Centrul Regional împotriva traficului de persoane Pitești(continuare…)

Această activitate a reprezentat o continuare a vizitei de anul trecut a delegației suedeze la sediul central al A.N.I.T.P. din București și a avut ca scop îmbunătățirea comunicării dintre autorităţile de stat şi organizaţiile neguvernamentale române şi partenerii suedezi, precum și găsirea de noi modalități de preîntâmpinare a exploatării victimelor traficului de persoane sub diferite forme, pe teritoriul Suediei.

 

04 noiembrie 2019 – Vizita unei delegaţii din Republica Federală Germania(continuare…)

Vizita în România s-a desfășurat în perioada 04-08 noiembrie 2019 și a avut ca scop realizarea unui schimb de experiență cu omologi din administrația publică din București, Alexandria și Roșiorii de Vede, în contextul mutării unui număr semnificativ de persoane, inclusiv cetățeni de etnie romă, din Teleorman la Berlin.

 

04 noiembrie 2019 – Vizita unei delegații a Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului Regatului Suediei(continuare…)

Scopul vizitei a fost de a realiza o documentare despre România și instituțiile relevante implicate în prevenirea și combaterea traficului de persoane, dar și al celor care activează în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de persoane, precum și de a identifica oportunități de extindere a relațiilor bilaterale.

 

05-06 noiembrie 2019 – Vizita în România a domnului Valiant Richey, Reprezentant Special al OSCE și Coordonator pentru Combaterea Traficului de Persoane(continuare…)

Vizita în România a Reprezentantului Special al OSCE și Coordonator pentru Combaterea Traficului de persoane, domnul Valiant Richy a avut rolul de a evalua progresul realizat de țara noastră de la vizita anterioară, ce a avut loc în perioada 12-13 septembrie 2016, a analiza evoluția traficului de persoane din perspectiva provocărilor și soluțiilor existente în acest domeniu și de a realiza un schimb de experiență și bune practici în domeniul incriminării și condamnării utilizatorilor serviciilor oferite de victimele traficului de persoane.

03-04 martie 2020 – participare unor reprezentanți ANITP la Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din Sud-Estul Europei, organizată de Ministerul de Interne din Slovacia și ICMPD;

 

21 mai 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, lawebinarul “Exploatarea sexuală online a copiilor” (OSEC), organizat de către International Justice Mission (IJM), biroul din Filipine;

 

08 iunie 2020– participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Rețelei europene informale a Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, organizată de Biroul Coordonatorului European Anti-trafic – Comisia Europeană;

 

12 iunie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 26-a reuniune a Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Persoane;

 

20-22 iulie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 20-a Conferință a Alianței împotriva Traficului de Persoane, organizată de OSCE;

 

10-11 septembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 10-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental la nivel ONU privind traficul de persoane;

 

13 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la ”Conferința de marcare a 20 de ani de la semnarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate”, eveniment organizat de UNODC și susținut de Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii;

 

14-15 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem online, la Conferința “Human Trafficking in Times of Corona”, organizată de către Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale din Austria, cu ocazia Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane;

 

18 octombrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la o sesiune de informare a comunității românești din Bavaria, eveniment organizat în marja Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane de către Consulatul General al României la München;

 

19 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul ”Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID – 19 Pandemic”, organizat de către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) și susținut de Biroul Reprezentantului Special al OSCE pentru combaterea traficului de persoane (SRCTHB);

 

20-21 octombrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Rețelei europene informale a Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, organizată de Biroul Coordonatorului European Anti-trafic – Comisia Europeană;

 

26 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, lasummit-ul privind traficul de persoane pentru exploatare sexuală, organizat de UK Feminista;

 

28 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la side event-ul ”Trafficking of Women and Girls – A Form of Gender-Based Violence”, organizat de către Biroul Reprezentantului Special al OSCE și Coordonator pentru combaterea traficului de persoane și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului;

 

29 octombrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la masa rotundă privind “Mecanismele Naționale de Referire – Eforturi comune pentru protejarea drepturilor victimelor traficului de persoane: provocări, lecții învățate și bune practici”, organizată de Coordonatorul de proiecte OSCE din Uzbekistan și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului;

 

03-04 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE;

 

04 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București;

 

05 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei Țărilor de Jos la București;

 

12 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București și ai Patriarhiei Române;

 

16-19 noiembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem online, la Conferința anuală privind migrația, organizată de ICMPD;

 

25 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, ai Primăriei Municipiului București și ai Patriarhiei Române;

 

26-27 noiembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, laprima întâlnire regională a grupului de experți “Facilitating Cooperation between the Public and Private Sector in Combating Trafficking in Persons in South Eastern Europe”, organizată de UNODC, în colaborare cu Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane din Bulgaria și Ministerul Europei și Afacerilor Externe din Franța;

 

03 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la side-eventul ”Addressing Emerging Challenges to Combating Trafficking in Human Beings (THB), Especially of Women and Children”, organizat de către OSCE;

 

03 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o conversație despre parteneriatele necesare în prevenirea și combaterea traficului de persoane, organizată de către Ashoka România în parteneriat cu asociația neguvernamentală eLiberare;

 

04 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 27-a reuniune a Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Persoane;

 

07 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la un seminar online în cadrul Programului pentru vizitatori al Regatului Țărilor de Jos, organizat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București;

 

08 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, ai Primăriei Municipiului București și ai Patriarhiei Române

 

09 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la webinarul ”Victim Support Services in Europe: Towards National Models”;

 

10 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la Conferința de închidere a proiectului TOLERANT, privind integrarea pe piața muncii a victimelor traficului de persoane, organizată de Asociația LEFO, Austria și AIDRom;

 

15 decembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu doamna Catherine Kay, director adjunct al Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane, din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii;

 

18 decembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul privind traficul de persoane organizat de Poliția Națională din Norvegia.

 

 

DELEGAȚII

 

03 februarie 2020 – vizita unei delegații Direcția de Siguranță și Contra-terorism, din cadrul Serviciilor Penitenciare și de Probațiune ale Coroanei al Marii Britanii;

 

04 februarie 2020 – vizita de lucru a reprezentanților Ambasadei SUA la București;

 

 26 februarie 2020 – vizita de lucru a unei delegații a poliției naționale din Turcia;

 

02-06 martie 2020 –  vizita de evaluare a Grupul de experți pentru acțiunea împotriva traficului de ființe umane (GRETA);

 

03 martie 2020 – vizită de lucru a domnului Ola HENRIKSON, Director Regional al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM);

 

22 iunie 2020 – vizită de lucru a magistratului de legătură în cadrul Ambasadei Franței la București;

 

02 iulie 2020 – vizita unei delegații a organizației ”International Justice Mission”.

26-28 ianuarie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP la Conferința care marchează cea de-a 20-a aniversare a Protocolului de la Palermo și 10 ani de la înființarea Rețelei Coordonatorilor Naționali Anti-Trafic din Sud-Estul Europei, organizată de ICMPD, UNODC și ANITP;

 

11 februarie 2021 – participarea directorului ANITP la o reuniune de consultare a Rețelei Europene Informale a Raportorilor Naționali sau Mecanismelor Echivalente, organizată de Comisia Europeana în sistem de videoconferință;

 

16 februarie 2021 – participarea directorului ANITP la un seminar online pe problematica traficului de persoane, organizat de Ambasada Israelului la București, împreună cu organizația MASHAV din Israel;

 

03-04 martie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință,  la întâlnirea Grupului de Experți la nivel regional: ”Soluții eficiente pentru victimele traficului de persoane din Europa de Sud-Est”, organizată de UNODC;

 

03-04 martie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului de Experți UNODC privind  ”Noul set de instrumente pentru investigarea și urmărirea penală cazurile de trafic de persoane în scopul prelevării de organe”;

 

08 martie 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o reuniune dedicată traficului de persoane pentru exploatare sexuală, organizată de către Ambasada Franței la București si Ambasada Suediei la București;

 

07 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul privind noua Strategie Globală de Combatere a Traficului de Persoane – ICAT – UNODC;

 

13-14 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului Regional de experți cu tema ”Traficul de persoane în scopul exploatării în muncă, în special  a copiilor din Sud-Estul Europei”, organizată de UNODC;

 

14 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanti ANITP, în sistem de videoconferință,  la prima Reuniune a Comitetului Director, organizată în cadrul proiectului ”Continuarea consolidării luptei împotriva traficului de ființe umane, concentrându-se pe prevenirea, cooperarea și recuperarea produselor infracționale – WESTEROS 2” de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

 

15 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la sesiunea de informare și îndrumare privind apelul deschis de proiecte cu finanțare nerambursabilă din Programul Național Fondul pentru Securitate Internă – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească;

 

22 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la ședința de lucru, organizată în cadrul proiectului ”Continuarea consolidării luptei împotriva traficului de ființe umane, concentrându-se pe prevenirea, cooperarea și recuperarea produselor infracționale – WESTEROS 2” de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

 

27-28 aprilie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la masa rotundă privind combaterea traficului de persoane facilitat de tehnologie în Asia Centrală, organizată de OSCE;

 

04-05 mai 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința “Ending trafficking in children and young persons”, în cadrul proiectului THB LIBERI, finanțat de Uniunea Europeană și GRETA;

 

06-07 mai 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la reuniunea Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente;

 

11-12 mai 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea regională a Grupului Regional de Experți privind traficul de persoane pentru exploatare sexuală, organizată de UNODC;

 

25 mai 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la Conferința internațională privind aniversarea a 10 ani de la adoptarea Directivei Europene Anti-Trafic, organizată de către Președinția Portugheză a Consiliului Uniunii Europene;

 

04 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Comitetului Părților – GRETA, (Consiliul Europei);

 

09-10 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea regională a Grupului de experți ”Combaterea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale prin intermediul cooperării internaționale”, organizată de UNODC, în parteneriat cu Serbia, Suedia și Franța;

 

14-16 iunie 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la conferința Alianței Împotriva Traficului de Persoane, organizată de către OSCE;

 

24-25 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem online, la conferința ”Traficul de persoane și toate formele de exploatare sexuală – tendințe și strategii pe termen lung”, organizat de către ODIHR;

 

06-07 iulie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului Regional de Experți ”Addressing Trafficking in Children, particularly for the purpose of forced criminality in South Eastern Europe”, organizat de către UNODC;

 

14-17 septembrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la activitatea CEPOL 06/2021 cu tema „Trafficking in Human Beings (Sexual exploitation)”, Madrid, Spania;

 

17 septembrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la Conferința online în cadrul proiectului „Towards a more responsive victim-centered approach of the criminal justice system RE-JUST”, organizată de Asociația ProRefugiu;

 

21 septembrie 2021 – organizarea unei întâlniri de lucru, în sistem de videoconferință, cu reprezentanți ai Poliției Naționale Spaniole;

 

27 septembrie 2021 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul de nivel înalt privind problematica traficului de persoane – ”Preventing trafficking in persons: The role of public procurement”, organizat de ICAT-UNODC;

 

04-05 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la prima reuniune a DH-TET (CoE);

 

11 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la lansarea documentului Compendium of Promising Practices on Fostering Public-Private Partnerships (PPPs) to Prevent and Counter Trafficking in Persons, activitate organizată de UNODC;

 

12-13 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 11-a reuniune a Grupului de Lucru privind traficul de persoane, organizat de UNODC;

 

13-14 octombrie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința ”Follow the Money: Financial Aspects of Combating Human Trafficking”, organizată de Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Austriei;

 

14-15 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la Grupul de Lucru privind traficul de migranți, organizat de UNODC;

 

19-22 octombrie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința internațională “Exit strategies from human trafficking and sexual exploitation in the Danube region”,  organizată sub patronajul Ministerului de Stat din landul Baden-Württemberg, Germania;

 

20-21 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cel de-al doilea atelier de consolidare a capacităților instituționale, din cadrul proiectului BRIGHT România, organizat de Asociația INCA.

DELEGAȚII

 

10 februarie 2021întâlnire a domnului colonel CHABROL, atașat de afaceri interne din cadrul Ambasadei Franței la București cu Directorul ANITP, la sediul ANITP;

 

15 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP la întâlnirea de lucru privind raportarea victimelor traficului de persoane conform Mecanismului de Identificare și Referire, cu reprezentanți ai Organizației Internaționale pentru Migrație, la sediul ANITP;

 

07 iunie 2021întâlnirea  directorului ANITP cu domnul Erwann TOR, consilier regional, însărcinat cu misiunea de luptă împotriva traficului de persoane și criminalitate conexă, pe lângă Reprezentanța Permanentă a Franței la UNODC;

 

22 iunie 2021 – primirea vizitei domnului Andy FURPHY – coodonator al Unității de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Poliției Metropolitane Londra, la sediul ANITP;

 

08 iulie 2021 – primirea vizitei unei delegații din partea Asociației Justice and Care UK, la sediul ANITP;

 

01 septembrie 2021 – primirea vizitei unor reprezentanți ai Ambasadei SUA, la sediul ANITP.

01 februarie 2022 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o discuție a Raportorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE privind traficul de minori, organizată de OSCE;

 

02 februarie 2022 – participarea unor reprezentanți ai ANITP la seminarul privind femeile de etnie Roma, organizat de Ambasada Spaniei la București, la sediul Institutului Cervantes;

 

03 februarie 2022 – primirea unei delegații spaniole din partea Guardia Civil la sediul ANITP;

 

15 februarie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul de lansare a publicației OSCE: Policy responses to technology-facilitated trafficking in human beings: analysis of current approaches and considerations for moving forward;

 

2224 februarie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 3-a reuniune DH-TET/ Consiliul Europei;

 

23 februarie 2022 – primirea ofițerului de legătură BKA la sediul ANITP;

 

24 februarie 2022 – participarea directorului adjunct al ANITP, în sistem de videoconferință, la conferința regională online “Reporting Trafficking in Human Beings, Resolving Victim Compensation Issues and Identifying Other Key Anti-Trafficking Issues”, organizată de Biroul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale din Croația (Coordonator Național Antitrafic Croația);

 

02 martie 2022 – participarea unor reprezentanți ANITP la Masa Rotundă privind Traficul de Persoane,  organizată de Ambasada Spaniei la București, la sediul Delegației Comisiei Europene la București;

 

02-03 martie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP și a unor reprezentanți CR Timișoara și CR Iași, în sistem de videoconferință, la evenimentul „Zero tolerance for child labor, forced labor and human trafficking”, organizat de către Comisia Națională Consultativă pentru Drepturile Omului din Franța, sub egida Președinției Franței la Consiliul Uniunii Europene;

 

03 martie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP și a unor reprezentanți din partea CR București, CR Alba și CR Timișoara, în sistem de videoconferință la seminarul „Modern Slavery and Human Trafficking: Shaping Effective Operational Approaches”, organizat de Ambasada UK la București în parteneriat cu organizația Justice&Care; – s-a amânat până la vară;

 

09 martie 2022 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la reuniunea extraordinară a rețelei europene a Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente, dedicată evenimentelor din Urcaina;

 

15 martie 2022 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la reuniunea extraordinară a rețelei Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente din regiunea OSCE, dedicată evenimentelor din Ucraina;

 

18 martie 2022 – primirea unei delegații EUROPOL, de către directorul adjunct al ANITP, la sediul ANITP;

 

23 martie 2022 – participarea directorului ANITP la conferința organizată de AIDRom;

 

28-31 martie 2022 – participarea directorului ANITP și a unui reprezentant CR București  la conferința “Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la problematica traficului de persoane”, organizată de către IJM la Poiana Brașov;

 

01 aprilie 2022 – primirea unei delegații UNICEF, de către directorul adjunct al ANITP, la sediul ANITP;

 

01 aprilie 2022 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a doua reuniune extraordinară a rețelei europene a Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente, dedicată evenimentelor din Urcaina;

 

04-06 aprilie 2022 – participarea directorului ANITP la 22nd High Level Alliance against Trafficking in Persons Conference Protection: upholding victims’ rights and strengthening assistance, organizată de OSCE;

 

04 aprilie 2022 – participarea directorului adjunct al ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul “Extended Roundtable Discussion on Prevention and Connection among Stakeholders in UA refugee crisis related human trafficking threat”, organizat de Europol/proiectul EMPACT privind traficul de persoane;

 

06 aprilie 2022 – primirea unei delegații din UK, de către directorul adjunct al ANITP, la sediul ANITP;

 

26-28 aprilie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 4-a reuniune DH-TET/ Consiliul Europei;

 

27-28 aprilie 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la conferința “Addressing Human Trafficking and All Forms of Sexual Exploitation: Measures to Strengthen Responses of Destination Countries”, organizată la Berlin, în sistem hibrid, de ODIHR, Alianța germană Împreună împotriva Traficului de Persoane și Fundația Konrad Adenauer;

 

02 mai 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, la sediul MAI, la o întâlnire de lucru cu delegația ODIHR, privind evaluarea MNIR;

 

03 mai 2022 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cel de-al 3-lea eveniment regional virtual “Peer-to-peer events on applying gender-sensitive approaches in combating trafficking in human beings”, organizat de OSCE;

 

04-06 mai 2022 – participarea unui reprezentant ANITP la un eveniment în domeniul criminalității organizate, organizat la București de NCA în parteneriat cu  Ambasada UK la București (TBC);

 

10-12 mai 2022 – participarea directorului ANITP la conferința regională “Improving response to trafficking in persons for sexual exploitation, especially women and girls, through addressing demand in South-Eastern Europe”, organizată de UNODC, în parteneriat cu Biroul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale (Croația), Ministerul Europei și Afacerilor Externe din Franța, Ministerul Afacerilor Externe din Suedia și OSCE, la Dubrovnik, Croația;

 

16-17 mai 2022 – participarea directorului adjunct al ANITP, în format fizic, la reuniunea Rețelei UE a Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente Anti-trafic, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic (ATC), la Bruxelles;

 

01-03 iunie 2022 – participarea directorului ANITP, în format fizic, la întâlnirea rețelei Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din Sud-Estul Europei,  (NATC-SEE) în marja Brdo Process Initiative, organizată de Slovacia, în cooperare cu ICMPD;

 

Iunie 2022 (TBC) – participarea directorului ANITP, în format fizic, la reuniunea extraordinară a rețelei Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente din regiunea OSCE;

 

29-30 iunie 2022 – participarea directorului ANITP, în format fizic, la grupul de lucru privind problematica traficului de persoane, organizat de UNODC;

11 ianuarie 2023 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la o sesiune de informare cu privire la adoptarea Directivei UE Anti-trafic și la publicarea Raportului privind progresul înregistrat în lupta împotriva traficului de persoane (al patrulea raport UE-ATC);

 

24 ianuarie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul de lansare a Raportului GLOTIP;

 

29-30 martie 2023 – participarea directorului ANITP la conferința Prevention Models to Address the Demand for Trafficking for Sexual Exploitation, organizată de PRES SE a Consiliului UE, Stockholm/ Suedia;

 

18-19 aprilie 2023 – participarea directorului ANITP, în format fizic, la 23rd High Level Alliance against Trafficking in Persons Conference, organizată de OSCE, la Viena/ Austria;

 

25-26 aprilie 2023 – participarea directorului ANITP și a unui reprezentant ANITP, în format fizic, la reuniunea comună a Rețelei UE a Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente Anti-trafic și a Platformei Societății Civile Anti-trafic, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic (ATC), la Bruxelles/ Belgia;

 

27-28 aprilie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la conferința internațională “Improving response to trafficking in persons for sexual exploitation, especially women and girls, through addressing demand in South-Eastern Europe”, organizată de UNODC, la Dubrovnik/ Croația;

 

28 aprilie 2023 – participarea unor reprezentanți ANITP la evenimentul online de prezentare a aplicației Just Good Work, organizat de 50Eight Ltd/ UK;

 

02 mai 2023 – participarea directorului ANITP la exercițiul periodic de evaluare a implementării Convenției ONU privind Drepturile Omului (Universal Periodic Review), care va avea loc la Geneva, Elveția;

 

11 mai 2023 – participarea reprezentanților ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul UNODC Data Day 2023, ce va avea loc în format hibrid, la Viena, Austria;

 

16 mai 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la atelierul regional OSCE privind combaterea traficului de ființe umane facilitat de tehnologie, care se va desfășura la Haga/ Olanda;

 

31 mai 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la reuniunea rețelei Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din Europa de Sud-Est (NATC-SEE), organizată de Biroul Coordonatorului Anti-trafic din Macedonia de Nord, cu sprijinul Minsterului de Interne din Slovenia, Inițiativa Regională pentru Migrație, Azil și Refugiați (MARRI) și ICMPD, în calitate de Secretariat, care va avea loc la Skopje/ Macedonia de Nord;

 

05-06 iunie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la seminarul final “Reducing Demand and Preventing Trafficking in Human Beings” din cadrul proiectului Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives, organizat de Academia de Drept European (ERA), la Cracovia/ Polonia;

 

06-07 iunie 2023 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Meeting of National Anti-Trafficking Co-ordinators and Rapporteurs or equivalent mechanisms, organizată de OSCE și Consiliul Europei, la Strasbourg/ Franța;

 

06-09 iunie 2023 – participarea reprezentantului CR Iași la activitatea CEPOL 07/2023, cu tema “Trafficking in human beings – sexual exploitation”, care va avea loc la Budapesta/ Ungaria;

 

16 iunie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 32-a reuniune a Comitetului Părților (Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings);

 

24-28 septembrie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP și a unui reprezentant CR Iași la o sesiune de informare a cetățenilor români din UK, în cadrul proiectului WaxMoat, care s-a  desfășurat la Londra/UK;

 

02-03 octombrie 2023 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de  videoconferință, la cea de-a 13-a sesiune a Grupului de Lucru privind traficul de persoane –UNODC, ce a avut loc în sistem hibrid, la Viena/Austria;

 

04 octombrie 2023  – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la Dialogul Constructiv ce precede Grupul de Lucru privind traficul de persoane – UNODC, ce a avut loc în sistem hibrid la Viena/Austria;

 

06-07 noiembrie 2023 – participarea unor reprezentanți ANITP, în format fizic, la reuniunea comună  a Rețelei UE a Raportorilor Naționali/ Mecanismelor Echivalente Anti-trafic și a Platformei Societății Civile Anti-trafic, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic (ATC), la Bruxelles/ Belgia;

 

07-10 noiembrie 2023 – participarea unui reprezentant CR Brașov la activitatea CEPOL 06/2023 “Child Trafficking, Forced Criminality and Forced Begging”, care va avea loc la Budapesta/ Ungaria;

 

13-17 noiembrie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la activitatea CEPOL 08/2023 THB Exploitation, la Larnaca/ Cipru;

 

12-14 decembrie 2023 – participarea unui reprezentant ANITP la conferința EUCPN Best Practice Conference  și ceremonia European Crime Prevention Award (ECPA), ce va avea loc la Valencia/Spania;

 

15 decembrie 2023 – participarea, în sistem de videoconferiță, a reprezentantului ANITP, la cea de-a 33-a reuniune a Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei/GRETA;