Posturi Vacante

Posturi vacante

 

MESAJ DE ATENTIONARE

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro.”

 

IMPORTANT !!! Candidații sunt rugați să urmărescă și rubrica dedicată concursului pentru care au depus dosarul!

 

 

 

Comunicat: 07.12.2023 

          Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine(click pentru anuntul integral…)

Tematica și bibliografia

29.12.2023 Rezultate examen de promovare

29.12.2023 Rezultate finale

 

 

 

Comunicat: .23.08.2023 – Ofițer de poliție – 2 posturi 

În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 2 posturi de execuţie vacante, după cum urmează:
1. 1 post de ofiţer specialist principal I (sociolog) în cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe sociologie, specializarea sociologie;
2. 1 post de ofiţer specialist principal I în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice – pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S) absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale/ştiinţe inginereşti.(click pentru anuntul integral…)

 

 

 

Comunicat: .16.08.2023 – Ofițer de poliție – Centrele Regionale Bacău, Brașov, București 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi ale Notei-Raport a A.N.I.T.P. nr. 4567978/08.08.2023, aprobată de conducerea M.A.I., Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj .5, sector 1, organizează: (click pentru anuntul integral…)

 1. Anexe

24.08.2023  Precizari/erată tematică și bibliografie

25.08.2023  Programare evaluare psihologica candidati

01.09.2023  Precizari/erată tematică și bibliografie (actualizat)

01.09.2023  Rezultate evaluare Psihologică

01.09.2023  Rezultate evaluare Psihologică(revenire)

11.09.2023  Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare

11.09.2023 Precizări acces candidați

11.09.2023  Rezultate evaluare Psihologică(revenire 2)

13.09.2023  IMPORTANT!!!  Modificare oră desfășurare concurs

16.09.2023  Rezultate concurs

18.09.2023  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 03.08.2023 – Director adjunct

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției, nr.1A, sector 1, București, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere de  director adjunct al Agenției Naționale împotriva Traficului de Pesoane, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare.(click pentru anuntul integral…)

Nota: Tematica și bibliografia precum si anexele se găsesc pe pagina de Internet a M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră.

 

 

 

Comunicat: 24.04.2023 – Sef birou UIPRI

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, funcția vacantă șef birou la Unitatea de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale (birou) (click pentru anuntul integral…)

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare   
 3. Declarație acceptare condiții recrutare

 

 04.05.2023  Programare evaluare psihologica candidati

16.05.2023  Modificare grafic susținere interviu

17.05.2023  Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare

17.05.2023  Rezultate evaluare Psihologică

29.05.2023  Rezultate concurs

31.05.2023  Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 27.06.2022 – Agent de poliție Resurse Umane -SSM

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, unui post vacant de agent de poliție – Compartimentul Resurse Umane – linia de muncă securitate și sănătate în muncă, prin încadrare directă din sursă externă  (click pentru anuntul integral…)

Anexe: 

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

04.08.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

19.09.2022 Precizări acces candidați

21.09.2022  Rezultate concurs

22.09.2022  Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 24.06.2022 – Ofițer de poliție SUCEAVA

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane– Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Suceava, prin încadrare directă,(click pentru anuntul integral…)

Anexe: 

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

18.07.2022 Precizari dată desfășurare concurs

 04.08.2022  Programare evaluare psihologica candidati

05.08.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

07.09.2022 Rezultate evaluare psihologică

12.09.2022 Precizări acces candidați

14.09.2022  Rezultate concurs

19.09.2022  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 24.06.2022 – Agent de poliție LOGISTICA

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, unui post vacant de agent de poliție – Compartimentul Logistică, prin încadrare directă din sursă externă  (click pentru anuntul integral…)

Anexe: 

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

02.08.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

26.09.2022 Precizări acces candidați

27.09.2022  Rezultate concurs

 

 

 

Comunicat: 22.06.2022 – Of. SCIPNP

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire, prin încadrare directă (click pentru anuntul integral…)

Anexe: 

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

 18.07.2022  Programare evaluare psihologica candidati

18.07.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

18.07.2022  Precizări tematică și bibliografie 

02.08.2022 Rezultate evaluare psihologică

02.08.2022 Precizări acces candidați

04.08.2022  Rezultate concurs

08.08.2022 Programare interviu departajare

09.08.2022  Rezultate concurs

10.08.2022  Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 22.06.2022 – Of. Baza de Date

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, prin încadrare directă(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

 18.07.2022  Programare evaluare psihologica candidati

02.08.2022 Rezultate evaluare psihologică

03.08.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

08.08.2022 Precizări acces candidați

09.08.2022  Rezultate concurs

11.08.2022  Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 15.03.2022 – Sef serviciu SMECV

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, funcția vacantă șef serviciu la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime,(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Declarație acceptare condiții recrutare

28.03.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

04.04.2022 Rezultate evaluare psihologică

04.04.2021 Modificare dată desfășurare concurs

12.04.2022  Rezultate concurs

14.04.2022  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 03.01.2022 – CRU-SSM-Agent 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et. 5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție…

(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV 

01.02.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

07.02.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare(REANALIZARE DOSARE)

08.02.2022 Modificare dată desfășurare concurs

21.02.2022 Precizări acces candidați

23.02.2022  Rezultate concurs

09.03.2022  Rezultate finale concurs

 

 

 

 

 

Comunicat: 28.12.2021 – Of. Baza de Date

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare și ale Notei-Raport a A.N.I.T.P. nr. 4284263/24.05.2021, aprobată de conducerea M.A.I., Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et.5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant (click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV

26.01.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

15.02.2022 Precizări acces candidați

22.02.2022  Rezultate concurs

28.02.2022  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 28.12.2021 – Ag. EMRU 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare și ale Notei-Raport a A.N.I.T.P. nr. 4284263/24.05.2021, aprobată de conducerea M.A.I., Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et. 5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție în cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – Compartimentul Resurse Umane – linia de muncă sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzut la poziția (click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV 

28.01.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

07.02.2022 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare(REANALIZARE DOSARE)

10.02.2022 Precizări acces candidați

15.02.2022  Rezultate concurs

16.02.2022  Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 26.11.2021

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior (click pentru anuntul integral…)

Tematica și bibliografia – SCIPNP 

Tematica și bibliografia  – CT

21.12.2021 Rezultate examen de promovare

22.12.2021 Rezultate finale

 

 

Comunicat: 28.10.2021  SMECV-baze de date

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et. 5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție …

(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV 

08.11.2021  Precizări privind accesul candidaților în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

24.11.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

07.12.2021  Alte precizări privind accesul candidaților

10.12.2021  Rezultate concurs

15.12.2021  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 27.10.2021 – CSDC-Agent

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et. 5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție…

(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV 

08.11.2021  Precizări privind accesul candidaților în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

15.11.2021 Precizari privind înscrierea la concurs

25.11.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

03.12.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare (actualizată)

10.12.2021  Alte precizări privind accesul candidaților

16.12.2021  Rezultate concurs

20.12.2021  Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 27.10.2021 – CRU-SSM-Agent

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et. 5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție…

(click pentru anuntul integral…)

Anexe:

 1. Tematica și bibliografia       
 2. Cerere de participare         
 3. Îndrumar autobiografie   
 4. Tabel rude   
 5. Declarație acceptare condiții recrutare
 6. Model adeverință medicală
 7. Consimțământ solicitare cazier
 8. Model CV 

08.11.2021  Precizări privind accesul candidaților în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

15.11.2021 Precizari privind înscrierea la concurs

25.11.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

13.12.2021 Modificare dată desfășurare concurs

14.12.2021  Alte precizări privind accesul candidaților

15.12.2021  Rezultate concurs

17.12.2021 Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 19.10.2021

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție…

(click pentru anuntul integral…)

Anexe: Tematica și bibliografia    Model CV    Cerere de participare     Consimțământ solicitare cazier     Îndrumar autobiografie   Tabel rude    Declarație acceptare condiții recrutare  

Model adeverință medicală

08.11.2021  Precizări privind accesul candidaților în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

11.11.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

12.11.2021  ATENȚIE !!!  Modificare dată concurs

26.11.2021  Alte precizări privind accesul candidaților

27.11.2021  Rezultate concurs

02.12.2021  Programare interviu departajare

03.12.2021 Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 03.03.2021

  În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 4 posturi vacante de agent de poliţie….

(click pentru anuntul integral…)

 

 

Comunicat: 26.02.2021

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, respectiv de ofițer specialist I  la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa, prevăzut la poziția 72 din statul de organizare unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale.

(click pentru anuntul integral…)

Anexe 

 12.03.2021  Programare evaluare psihologica candidati

16.03.2021 Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

 18.03.2021 Precizari 

24.03.2021  Rezultate concurs

29.03.2021 Rezultate finale concurs

 

 

 

Comunicat: 11.12.2020    Update 29.12.2020

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui  post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, respectiv de ofițer specialist principal I la Compartimentul Achiziții Publice,  prevăzut la poziția 42/a din statul de organizare a unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale.

ATENTIE! – Depunerea dosarelor de inscriere/recrutare exclusiv in format electronic se realizeaza prin transmiterea pe adresa de email precizata, a unor fisiere scanate in format .PDF/.JPG a caror dimensiune nu trebuie sa depaseasca 10 Mb ! 

(click pentru anuntul integral…)

 Programare evaluare psihologica candidati

Anexe 

–––––

Rezultate evaluare psihologică

Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

ATENȚIE !!!  Modificare dată concurs

Rezultate concurs

Rezultate finale concurs

 

 

Comunicat: 11.12.2020    Update 29.12.2020

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui  post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, respectiv de ofițer specialist principal I la Unitatea de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale,  prevăzut la poziția 45 din statul de organizare a unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale.

ATENTIE! – Depunerea dosarelor de inscriere/recrutare exclusiv in format electronic se realizeaza prin transmiterea pe adresa de email precizata, a unor fisiere scanate in format .PDF/.JPG a caror dimensiune nu trebuie sa depaseasca 10 Mb !

(click pentru anuntul integral…)

 Programare evaluare psihologica candidati 

Anexe 

–––––

Rezultate evaluare psihologică

Programare evaluare lingvistică

Rezultate evaluare lingvistică

Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

ATENȚIE !!!  Modificare dată concurs

Rezultate concurs

Rezultate concurs după solutionarea contestațiilor

Nota informativa interviu departajare

Programare interviu departajare

Note finale după susținerea interviului

 

 

Comunicat: 09.12.2020    Update 29.12.2020

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et.5, sect. 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie în cadrulAgenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, respectiv de ofițer specialist I  la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa, prevăzut la poziția 72 din statul de organizare unităţii și de ofițer specialist I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Galați, prevăzut la poziția 78 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale.

ATENTIE! – Depunerea dosarelor de inscriere/recrutare exclusiv in format electronic se realizeaza prin transmiterea pe adresa de email precizata, a unor fisiere scanate in format .PDF/.JPG a caror dimensiune nu trebuie sa depaseasca 10 Mb !

(click pentru anuntul integral…)

 Programare evaluare psihologica candidati

Anexele 1-5

Precizare SARS COV 2

–––––

Rezultate evaluare psihologică

Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare

Lista candidaţilor care îndeplinesc / nu  îndeplinesc condiţiile de participare FINAL  

ATENȚIE !!!  Modificare dată concurs

Rezultate concurs

REZULTATE FINALE după soluționarea contestațiilor

REZULTATE FINALE

 

 

Comunicat: 05.11.2020

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual  …   

(click pentru anuntul integral…)

Rezultate selectie dosare

Rezultate examen de promovare

Rezultate FINALE examen de promovare

 

 

 

Comunicat: 04.10.2019 

 Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti,  str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs in vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în conditiile Legii nr. 53/2003 –

Rezultate finale

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Erata data desfasurare proba interviu

Rezultate evaluare psihologica 

 Programare evaluare psihologica candidati admisi

Rezultate selectie dosare 

(click pentru anuntul integral…)

––––––––––––––––––––––––––––-

Comunicat: 04.10.2019 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti,  str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs in vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în conditiile Legii nr. 53/2003 

Rezultate finale CR Galati

Rezultate finale CR Bucuresti

Rezultate finale CR Cluj-Napoca

Rezultate finale dupa cotestatii

Rezultatul solutionarii contestatiilor

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Rezultate evaluare psihologica

Programare evaluare psihologica candidati admisi

Rezultate selectie dosare

(click pentru anuntul integral…)

 

Comunicat: 16.09.2019    03.10.2019     22.10.2019

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

…(click pentru anuntul integral)

 

Comunicat: 27.06.2019

În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 5 posturi de execuţie vacante: 3 de ofiţer de poliţie şi 2 de agent de poliţie pentru a căror ocupare este necesară …

(…click pentru anunțul integral)

 

Comunicat: 04.04.2019               Update 30.05.2019                            Update 28.05.2019              Update 20.05.2019                   Update 10.05.2019             Update 08.05.2019       Update 17.04.2019      Update 15.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările…

… ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, poziţia 72 din statul de organizare al A.N.I.T.P., prin încadrare directă, din rândul persoanelor…

(…click pentru anunțul integral)

 

Comunicat: 14.03.2019         Update 17.04.2019        Update 10.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante … ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) …

(…click pentru continuare)

 

 

Comunicat: 05.03.2019         Update 12.04.2019     Update 10.04.2019  

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr…

(…click pentru continuare)

 

 

 

Comunicat: 22.02.2019      Update 22.05.2019        Update 04.04.2019     Update 27.03.2019      Update 25.03.2019          Update 20.03.2019      Update 11.03.2019        Update 06.03.2019       Update 05.03.2019 

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în de poliţie ale Ministerului Afacerilor…

… ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I (sociolog) la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Centrul de Cercetare şi Informare Publică din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, poziţia 17 din statul de organizare al A.N.I.T.P., prin încadrare directă â, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Potrivit art.22 alin.(2) lit.d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I,cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la Compartimentul resurse umane, tel.021/311.89.72 int. 15470/15476

(…click pentru continuare)

 

 

 

 

Comunicat: 23.01.2019       Update 21.02.2019           Update 19.02.2019

Având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.22948/13.11.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane …

(…click pentru continuare)

Comunicat: 10.01.2019       Update 12.02.2019     Update 14.01.2019

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.22948 din 13.11.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind…

(…click pentru continuare)