Avertizor în interes public

a) Legea nr. 361 din 16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public –

b) Formular de raportare și declarație avertizor în interes public

c) Primirea raportărilor adresate Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane se realizează prin următoarele mijloace:

  • în scris, pe suport hârtie, la sediul Agenției, sau prin intermediul serviciilor de poştă sau curierat, la adresa: str. Ion Câmpineanu nr. 20, et.V, Sector 1, municipiul București (pe plic se va menționa Către A.N.I.T.P. – Comprtiment Control – Confidenţial! avertizor în interes public);
  • în format electronic, prin completarea formularului şi a declaraţiei, prevăzute la pct. b) şi transmiterea acestora la adresa de e-mail avertizor.anitp@mai.gov.ro;
  • prin întâlnire „faţă în faţă”, la cererea avertizorului. În acest caz, se întocmește un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public.
    Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversaţiei, prin semnarea acestuia. Întâlnirea „față în față” se realizează sub forma unei activități de consiliere, în vederea depunerii raportării în format scris.