Proiect Building Choices

Proiect

Building choices.Integration into the host society of women victims of trafficking for sexual exploitation through a process of economic authonomy and personal empowerment

(Construind alternative: Integrarea, în societatea gazdă a femeilor victime ale traficului în scopul exploatării sexuale prin intermediul unui proces de dezvoltare a încrederii în sine și a independenței financiare)
 

PREZENTARE PROIECT

 
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare, având la dispoziţie o perioada de implementare de 24 de luni și un buget de 248.231,00 EUR fără TVA (din care partea ce revine A.N.I.T.P. este de 26.390 EUR).

Obiectivul general îl reprezintă promovarea integrării pe piața muncii, în țara de destinație, a victimelor traficului de persoane exploatate sexual (imigranții, solicitanții de azil și refugiați) care nu au alternativa returnării în siguranță.

Proiectul este implementat de un consorțiu format din:

 1. Primăria Madrid, Spania – coordonatorul proiectului și

Partenerii:

 1. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, România
 2. Asociația TRABE, Spania
 3. Archidiosi Charita Prague, Republica Cehă
 4. Asociația Eliberare, România

Acest consorțiu multidisciplinar format din instituții publice și reprezentanți ai societății civile oferă perspective diferite privind integrarea femeilor victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, alături de Primăria din Madrid va oferi o abordare locală, publică și comunitară asupra proiectului.

Rolul ANITP în proiect este de a investiga modele de integrare socială a femeilor victime ale traficului de persoane din România și de a întocmi un raport privind modele identificate. În coordonare cu ceilalți parteneri, ANITP va elabora un model de intervenție. În ultimul rând, ANITP va fi implicată în analizareacaracterul transmisibil al rezultatelor obținute, în vederea diseminării și transferului acestuia.

Prin semnarea acordul de grant nr. HOME/2015/AMIF/AG/THBX/8902, ANITP și-a asumat participarea la următoarele activități prevăzute în cadrul proiectului și co-finanțate de Comisia Europeană:

 1. Participare la conferința de lansare a proiectului Praga, Cehia(Pachetul de lucru 0 – Management și Coordonarea Proiectului)
 2. Elaborarea unor metodologii ce vor fi utilizate pentru analiza modelelor analitice (Pachetul de lucru 0 – Management și Coordonarea Proiectului)
 3. Participare la workshopul privind analiza modelelor de integrare dezvoltate în diferite țări ce va avea loc în București, România (Pachetul de lucru 1 – Analiza modelelor de intervenție)
 4. Participare la seminarul de instruire Madrid, Spania (Pachetul de lucru 2 – Elaborarea unui model transnațional)
 5. Pregătirea unui proiect de model de intervenție pentru victimele traficului de persoane (Pachetul de lucru 2 – Elaborarea unui model transnațional)
 6. Elaborarea unui ghid privind implementarea modelului de integrare socială și pe piața muncii pentru victimele exploatării sexuale (Pachetul de lucru 2 – Elaborarea unui model transnațional)
 7. Elaborarea unui raport privind caracterul transmisibil al rezultatelor proiectului (Pachetul de lucru 4 – Diseminare și transfer)
 8. Participare la conferința finală a proiectului Madrid, Spania (Pachetul de lucru 4 – Diseminare și transfer)

SITE-UL PROIECTULUI: https://building-choices.eu/

 

 

DOCUMENTE ȘI MATERIALE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

Ghidul consolidat  de intervenție pentru integrarea socio-profesională a femeilor victime ale traficului de persoane prin exploatare sexuală.

 

Acest Ghid de Intervenție este o completare practică a Modelului Consolidat de Integrare Socio-profesională a FVaTdPpES. Ambele documente au fost dezvoltate în cadrul proiectului “Building Choices”, finanțat de Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (Home / 2015 / AMIF / AG / THBX). Ele se bazează, de asemenea, pe munca directă și experiența de lucru cu FVaTdPpES a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (România), Asociației
eLiberare (România), Charita Praga (Republica Cehă), Asociației Trabe și Primăria Madridului (ambele din Spania).

Ghidul se adresează în principal consultanților de recrutare și mediatorilor din domeniul ocupării forței de muncă, din partea ONG-urilor și administrației publice, dar ar putea fi, de asemenea, util pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, ce fac parte din piața obișnuită a muncii sau din Economia socială și de solidaritate (ESS). Documentul accentuează rolul consultanților de recrutare și al mediatorilor din domeniul ocupării forței de muncă, de a urmări integrarea socio-profesională a FVaTdPpES, nu numai pe parcursul traseului de muncă și în procesul de căutare a unui post de angajare, ci și pe perioada următoare angajării, pentru a se asigura că femeia reușește să păstreze acel post.
 

Model consolidat  de intervenție pentru integrarea socio-profesională a femeilor victime ale traficului de persoane prin exploatare sexuală

 

Prezentul document, “Modelul consolidat de intervenție pentru integrarea socioprofesională a FVaTdPpES1”, este un rezultat al proiectului european Building Choices, cofinanțat din Fondul pentru azil, migrație și integrare al Uniunii Europene (Home / 2015
/ AMIF / AG / THBX). El se bazează pe munca directă și pe experiența de integrare socio-profesională a femeilor
victime ale traficului de ființe umane prin exploatare sexuală (de aici încolo FVaTdPpES), a partenerilor din proiect: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (România), Asociația Eliberare (România), Charitas Praga (Republica Cehă), Asociația Trabe și Primăria orașului Madrid (ambele din Spania).

De asemenea, a fost elaborat un document complementar care să ofere recomandări profesioniștilor care lucrează cu FVaTdPpES și, de asemenea, să stabilească linii directoare necesare pentru aplicarea corectă a Modelului: “Ghidul Modelului de intervenție”.
Atât Ghidul, cât și Modelul sunt documente interconectate. Persoanele responsabile pentru realizarea unui astfel de proiect trebuie să ia în considerare ambele documente.