Proiectul PIP

program

(P)REVENIRE, (I)DENTIFICARE, (P)ROTECŢIE

Prezentare Proiect

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul (P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie pentru o perioadă de 32 de luni, începând cu luna Aprilie 2012 şi cu termen limită de finalizare Noiembrie 2014.

Valoarea totală a proiectului este de 531.745 CHF, cu o contribuție din partea elveţiană de 451.983 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) și cofinanțat de către ANITP cu 79.761 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la scăderea traficului de ființe umane în România.

Obiective specifice:

– Consolidarea capacității de intervenție a actorilor guvernamentali din România (reprezentanți ai ANITP, ofițeri de poliție, procurori, judecători) implicați în prevenirea, identificarea, repatrierea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane;

– Vizarea potențialelor victime ale traficului de persoane din România, prin campanii de prevenire publice cu accent pe grupurile cele mai vulnerabile;

– Dezvoltarea activităților în domeniul prevenirii traficului de ființe umane prin consolidarea capacității locale de identificare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile (FEN) și mobilizarea resurselor;

– Elaborarea unor recomandări pentru Planul Naţional de Acţiune PNA 2014-2016.

Rezultate:

– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relație cu partenerii locali și internaționali;

– Creșterea gradului de conștientizare în rândul potențialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate și traficate;

– Cooperare și capacitate locală sporită de a dezvolta activități viitoare;

– Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență victimelor din România.

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Vizită de lucru organizată în Elveția, in oraşele Zürich şi Berna. Perioada: 14-15.11.2012

În perioada 14-15.11.2012, o delegaţie compusă din reprezentanţi ANITP şi ai ONG a participat la o vizită de lucru organizată în oraşele Zürich şi Berna, în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection” pe care ANITP îl implementează în prezent, în baza contractului de finanţare încheiat la data de 26 aprilie 2012 între Organismul Intermediar Elveţian şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.

Scopul activităţii a fost cunoaşterea sistemului anti-trafic din Elveţia în vederea utilizării acestor cunoştinţe şi bune practici în propria activitate profesională.
Cu această ocazie, reprezentanţii delegaţiei române au efectuat vizite la sediile Unităţii de Combatere a Traficului de Persoane – Poliţia din Zürich, Unităţii de Coordonare împotriva Traficului de Persoane şi Migranţi din cadrul Poliţiei Federale Elveţiene, Oficiul pentru Străini Berna, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi ONG FIZ, unde au fost informaţi cu privire la rolul acestor instituţii, situaţia curentă a traficului de persoane din Elveţia, procedura de identificare a victimelor traficului de persoane, asistenţa acordată acestora, precum şi cooperarea cu ceilalţi actori implicaţi.

Pe parcursul evenimentului, cu sprijinul ataşatului de afaceri interne al României, reprezentanţii ANITP au avut o întâlnire bilaterală cu responsabilul gestionării contribuţiei financiare elveţiene, din partea Ministerului de Externe, pentru a identifica oportunităţi de finanţare în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. Au fost astfel identificate fonduri disponibile pentru a finanţa activităţi anti-trafic, reprezentanţii ANITP urmând a prezenta propunerile de proiect şefului Unităţii de Coordonare împotriva Traficului de Persoane şi Migranţi din cadrul Poliţiei Federale.

Vizită de lucru în ROMÂNIA. Perioada: 05-06.02.2013

În perioada 05-06.02.2013, o delegaţie elveţiană compusă din reprezentanţi ai Oficiului Federal pentru Migraţie, Unităţii de Coordonare a traficului de persoane si de migranţi, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie – Berna precum şi ai ONG, a participat la o vizită de lucru în România, organizată în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection” pe care ANITP îl implementează în prezent, în baza contractului de finanţare încheiat la data de 26 aprilie 2012 între Organismul Intermediar Elveţian şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.

Scopul acestei activităţi a fost cunoaşterea sistemului anti-trafic din România, programul activităţii cuprinzând vizite la sediul principalelor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din România, implicate atât în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cât şi în acordarea asistenţei victimelor.

Pe parcursul vizitei, experţii elveţieni au aflat detalii despre competenţele ANITP, Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire a victimelor traficului de persoane, principalele forme de cooperare judiciară internaţională în general (comisiile rogatorii, echipele comune de investigaţii) şi cooperarea instituţiilor române implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu autorităţile din Elveţia în special, statistici referitoare la victimele identificate în 2012 în România, asistenţa acordată victimelor menită a facilita cooperarea acestora cu organele judiciare, colaborarea între instituţiile române competente pentru asigurarea participării victimelor ca martor/ parte vătămată în procedurile judiciare.

În cea de-a doua zi a activităţii, delegaţia elveţiană a vizitat un adăpost recent deschis pentru victimele traficului de persoane, aparţinând DGASPC Ilfov, unde experţii elveţieni au solicitat detalii despre anchetele care preced repatrierea minorilor, procedurile de repatriere convenite cu Franţa şi Italia, anchetele sociale şi măsurile dispuse de judecători şi comisia pentru protecţia copilului.

Workshop privind metode de identificare, reintegrare şi protecţie a victimelor traficului de persoane, organizat de A.N.I.T.P., la Zurich. Perioada: 22-23.05.2013

O delegaţie a M.A.I împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din România au participat la un workshop privind metode de identificare, reintegrare şi protecţie a victimelor traficului de persoane, organizat de ANITP, la Zurich, în zilele de 22 şi 23 mai 2013.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”, derulat în prezent de instituţia noastră în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Scopul acestei activităţi a fost facilitarea schimbului de experienţă în domeniul traficului de persoane între experţi din ambele ţări şi fundamentarea elaborării, în parteneriat cu Elveţia, a unei broşuri privind identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane, ce se adresează în principal experţilor ce vin în contact cu victime ce au fost identificate în Elveţia şi repatriate în România.

Workshop-ul a reunit experţi români şi elveţieni din cadrul agenţiilor guvernamentale şi neguvernamentale implicate atât în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cât şi în acordarea asistenţei victimelor.

Evenimentul a creat premisele necesare schimbului de experienţă în domeniul combaterii traficului de persoane, între experţii celor două părţi, prin descrierea Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane din România, cu relevarea tuturor actorilor naţionali implicaţi, a procedurii de identificare a victimelor traficului de persoane în Elveţia, cu accent pe exploatarea sexuală şi prin muncă a victimelor de origine română, precum şi a modalităţilor de cooperare între poliţie, serviciile de asistenţă socială, ONG-uri şi serviciile de repatriere.

De asemenea, workshop-ul a oferit participanţilor posibilitatea de a afla detalii referitoare la conţinutul broşurii privind identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane, grupul ţintă, limbile în care se va traduce şi particularităţi ale cooperării cu experţii ANITP.

Workshop privind activităţi de prevenire a traficului de persoane organizat de A.N.I.T.P, la Bucureşti. Perioada: 09-10.09.2013

Workshop București 09-10.09.2013

În zilele de 9 şi 10 septembrie 2013 o delegaţie din Elveţia împreună cu reprezentanţi ai unor instituţii guvernamanetale şi neguvernamentale din România au participat la un workshop privind activităţi de prevenire a traficului de persoane organizat de A.N.I.T.P, la Bucureşti.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection”, derulat în prezent de A.N.I.T.P. în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Scopul acestei activităţi a fost facilitarea schimbului de experienţă în domeniul prevenirii traficului de persoane între experţi din ambele ţări şi a oferit un cadru de discuţii între participanţi în vederea fundamentării viitoarei campanii de prevenire, organizată în cadrul proiectului PIP.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa reprezentanţilor M.A.I., M.A.E şi M.E.N, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale anti-trafic din Bucureşti, iar din partea elveţiană de reprezentanţi ai Unităţii de coordonare a luptei împotriva traficului de persoane (KSMM) şi ai ONG FIZ Zurich.

Workshop-ul a creat premisele necesare pentru stabilirea reperelor viitoarei campanii de prevenire a traficului de persoane, respectiv stabilirea grupurilor ţintă, a mesajului, promovarea campaniei şi calendarul de implementare a acesteia.

Workshop la sediul A.N.I.T.P. privind metodele de identificare, reintegrare şi protecţie a victimelor traficului de persoane. Perioada: 27-28.02.2014
Workshop Sediul A.N.I.T.P. 27-28 02 2014

În perioada 27-28.02.2014, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane s-a desfăşurat un workshop privind metodele de identificare, reintegrare şi protecţie a victimelor traficului de persoane, activitate prevăzută în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection” – PIP, implementat în prezent de ANITP, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Activitatea şi-a propus să ofere un schimb de bune practici în domeniul identificării, reintegrării şi protecţiei victimelor traficului de persoane, între principalii actori anti-trafic din România şi Elveţia, debutând cu prezentarea proiectului, a scopului acestuia, a instituţiilor celor două părţi implicate şi a competenţelor acestora în identificarea, reintegrarea şi protecţia victimelor traficului de persoane.

Pe parcursul activităţii au fost prezentate metodele privind procesul de identificare a victimelor, pornind de la definiţia “victimei” în legislaţia din România şi legislaţia internaţională, statutul victimei traficului de fiinţe umane, cooperarea poliţiei cu ONG-urile privind identificarea victimelor traficului atât în România, cât şi în Elveţia, precum şi propunerea de proiect „Acordarea de suport organizaţiilor neguvernamentale din România pentru asistenţa victimelor traficului de persoane”.

La finalul workshop-ului au fost formulate propuneri pentru desfăşurarea de operaţiuni comune ale Poliţiei Române cu poliţiile cantonale/ Poliţia Federală din Elveţia, distribuirea datelor de contact ale ONG-urilor antitrafic din România, facilitarea accesului la informaţii pentru victime prin publicarea unor materiale în limba română conţinând drepturile acestora, facilitarea schimbului de informaţii între actorii anti-trafic din cele două ţări, inclusiv între instituţiile neguvernamentale; toate aceste propuneri fiind menite să îmbunătăţească colaborarea între România şi Elveţia pe problematica discutată.

Conferinţa pentru lansarea Campaniei Naţionale privind prevenirea exploatării sexuale. 11.06.2014

6 Conferinta lansare campanie

În cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), în calitate de beneficiar, a organizat în data de 11.06.2014, la Bucureşti, Conferinţa pentru lansarea Campaniei Naţionale privind prevenirea exploatării sexuale.

Obiectivul Conferinţei Naţionale a vizat lansarea unei campanii publice focalizată pe cele mai vulnerabile grupuri, respectiv potenţialele victime ale traficului de persoane în România. Campania de prevenire se va desfăşura în perioada iunie – septembrie 2014 şi îşi propune creşterea gradului de informare a tinerei generaţii cu privire la riscurile asociate exploatării sexuale.
În deschiderea evenimentului, domnul Romulus Nicolae Ungureanu, directorul ANITP a subliniat faptul că Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a promovat întotdeauna un parteneriat sustenabil, onest, deschis, transparent cu toţi ceilalţi parteneri ai săi, atât din ţară, cât şi din străinătate. De asemenea, domnia sa a arătat faptul că România rămâne în continuare o ţară de origine pentru victimele traficului de persoane, iar răspunsul autorităţilor române în parteneriat cu autorităţile de aplicare a legii din state membre ale Uniunii Europene şi din afara UE reprezintă un angajament continuu.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa E.S. domnul Jean-Hubert LEBET – Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, precum şi de prezenţa doamnei Aimeé COMRIE – Consilier OSCE. În egală măsură, la eveniment au participat şi şi-au adus contribuţia experţi ai Statelor Membre UE şi non–UE, reprezentanţi ai societăţii civile şi actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.

Excelenţa Sa, domnul Jean-Hubert LEBET, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România a confirmat eficienta cooperare elveţiano-română avută în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse prin Proiectul „Prevention, Identification, Protection”.

În cadrul conferinţei a fost prezentat spotul video de promovare a campaniei de prevenire, dublat şi subtitrat în limba engleză, care urmează a fi difuzat la nivel naţional şi diseminat către partenerii ANITP. Promotorul mesajului campaniei de prevenire: „Nu te lasa păcălită – Victima a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” a fost domnul Dragoş Bucur, care a subliniat importanţa implicării fiecăruia dintre noi în prevenirea acestui fenomen infracţional.

În cea de-a doua parte a evenimentului, reprezentanţi ai Biroului Federal de Poliţie FEDPOL Elveţia, Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Elveţia, Gărzii Civile din Spania şi ai Poliţiei Zurich, au prezentat atribuţiile forţelor de ordine, procedurile de investigare şi specializarea acestora în lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Concluziile Conferinţei s-au concentrat pe evidenţierea necesităţii formării parteneriatului pentru combaterea traficului de persoane, precum şi a rolului important pe care România îl joacă în cadrul acestei lupte.”

ConferinţA Naţională pentru facilitarea schimbului de experienţă şi închiderea proiectului Prevention, Identification, Protection. 16-17.10.2014

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în perioada 16-17.10.2014, la Bucureşti, Conferinţa naţională pentru facilitarea schimbului de experienţă şi închiderea proiectului, respectiv Reuniunea Comitetului Director în data de 16.10.2014.
Aceste evenimente au fost desfăşurate în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”, implementat în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a implementat acest proiect în calitate de beneficiar, pe o perioadă de 32 de luni, începând din luna aprilie 2012, cu termen limită de finalizare noiembrie 2014.

Obiectivul general al proiectului a vizat reducerea dimensiunii traficului de fiinţe umane în România prin consolidarea sinergiei dintre departamentele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale.

Activităţile proiectului au inclus:

• Sesiuni de instruire pentru autorităţile de aplicare a legii şi ANITP privind identificarea, reintegrarea, protecţia şi prevenirea traficului de fiinţe umane;

• Elaborarea studiului privind exploatarea prin cerşetorie în relaţie cu traficul de persoane;

• Vizite de studiu în Elveţia şi România;

• Campania de prevenire „Nu te lăsa păcălită – Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” cu actorul Dragoş Bucur;

• Seminarii locale privind managemnetul de proiect organizate în Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi;

• Elaborarea unei broşuri „Identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane”, ce va fi distribuită în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Scopul Conferinţei Naţionale a vizat facilitarea schimbului de experienţă dobândită de către cele două părţi română şi elveţiană, precum şi de către ceilalţi parteneri implicaţi în implementarea proiectului, prin prezentarea activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia, evenimentul marcând şi încheierea proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”.

Rezultatele proiectului:

– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relaţie cu partenerii locali şi internaţionali;

– Creşterea gradului de conştientizare în rândul potenţialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate şi traficate;

– Cooperare şi capacitate locală sporită de a dezvolta activităţi viitoare;

– Recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă victimelor din România.


Evenimentul a beneficiat de prezenţa Excelenţei Sale domnul Jean-Hubert LEBET – Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, a Excelenţei Sale domnul Matthijs VAN BONZEL – Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, domnul Adrian LOBSIGER – Directorul Adjunct al FEDPOL Elveţia, domnul Romulus – Nicolae UNGUREANU – Directorului ANITP.


La conferinţă au participat şi şi-au adus contribuţia în egală măsură, experţi ai Statelor Membre UE şi non–UE, instituţii guvernamentale, reprezentanţi ai societăţii civile şi actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.


Excelenţa Sa, domnul Jean-Hubert LEBET, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România a salutat cooperarea eficientă în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, subliniind succesul implementării proiectului menit să susţină cooperarea ulterioară a celor două state în lupta împotriva traficului de persoane.


Domnul Adrian LOBSIGER, director adjunct al Oficiului Federal al Poliţiei din Elveţia (FEDPOL) şi-a exprimat recunoştinţa faţă de partea română pentru oportunitatea efectuării schimbului de experienţă în lupta împotriva traficului de persoane, precizând faptul că fenomenul reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, demnităţii şi egalităţii persoanelor, valori promovate cu fermitate de către toate statele europene.


Domnul Romulus Nicolae UNGUREANU, directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească tuturor celor prezenţi pentru contribuţia adusă în vederea implementării proiectului, evidenţiind faptul că, în contextul actual, doar printr-o strânsă cooperare a tuturor actorilor implicaţi, va fi posibilă elaborarea unor politici publice pe termen lung, menite să reducă vulnerabilitatea societăţii civile în faţa fenomenului traficului de persoane.