Rapoarte și studii privind Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

201420152016201720182019202020212022

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2014

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2014;

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2015;

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2016

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2016;

Raport periodic de activitate pe anul 2016

Raport periodic de activitate pe anul 2016;

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2017;

Raport periodic de activitate pe anul 2017

Raport periodic de activitate pe anul 2017;

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2018;

Raport periodic de activitate pe anul 2018

Raport periodic de activitate pe anul 2018.

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2019;

Raport periodic de activitate pe anul 2019

Raport periodic de activitate pe anul 2019.

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2020;

Raport periodic de activitate pe anul 2020

Raport periodic de activitate pe anul 2020.

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2021;

Raport periodic de activitate pe anul 2021

Raport periodic de activitate pe anul 2021.

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2022;

Raport periodic de activitate pe anul 2022

Raport periodic de activitate pe anul 2022.

 

 

EXTRAS din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau institutie publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice  (https://anitp.mai.gov.ro/legislatie/);

b) structura organizatorică (https://anitp.mai.gov.ro/organigrama/ ),  atributiile departamentelor (https://anitp.mai.gov.ro/legislatie/), programul de functionare (https://anitp.mai.gov.ro/contact/ ), programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice (https://anitp.mai.gov.ro/contact/);

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritații sau a instituției publice (https://anitp.mai.gov.ro/conducerea-unitatii-si-agenda-de-lucru/),și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice (https://anitp.mai.gov.ro/responsabil-cu-informarea-publica/);

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet (https://anitp.mai.gov.ro/contact/);

e) sursele financiare (https://anitp.mai.gov.ro/buget/), bugetul (https://anitp.mai.gov.ro/buget/), bilantul contabil (https://anitp.mai.gov.ro/bilant/);

f) programele și strategiile proprii ( https://anitp.mai.gov.ro/programe-si-strategii/);

g) lista cuprinzând documentele de interes public (https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Informare%20Publica/De%20la%20Presa/LISTA_DOCUMENTELOR_DE_INTERES_PUBLIC.pdf);

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii (https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Informare%20Publica/Lista%20cu%20categ%20de%20doc%20prod%20sau%20gestionate.docx);

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate (https://anitp.mai.gov.ro/modalitati-de-contestare-a-deciziei-autoritatii/).