TRACE

 Sigla TRACE

TRACE (TRAFICUL CA ANTREPRIZĂ CRIMINALĂ)

Descrierea pe scurt a proiectului

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane implementează prin afilierea la un consorțiu de organizații, instituții și universități din Anglia, Olanda, Belgia, Cipru, Suedia și Bulgaria proiectul TRACE (Trafficking as a Criminal Enterprise-Traficul de persoane ca antrepriză criminală), finanțat de către Comisia Europeană prin Pilonul 7 de Cercetare Științifică.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a sprijini autoritățile și organizațiile implicate în lupta împotriva acestui fenomen la nivel European, prin evaluarea, aprofundarea și consolidarea informațiilor privind autorii acestor fapte și a întregului mecanism al acestei afaceri de trafic. TRACE va aborda aspectele juridice, criminologice, socio-economice, psihologice și polițienești pentru a putea oferi imaginea de ansamblu a mecanismelor care stau la baza perpetuării traficului. Un accent deosebit va fi pus pe activitatea autorilor acestei infracțiuni pentru a putea înțelege structura, relațiile sociale, modus operandi, rutele de trafic și transport utilizate precum și utilizarea noilor tehnologii în diferitele forme de exploatare (sexuală, muncă, cerșetorie sau pornografie).

Toate activitățile proiectului, alături de rezultatele acestuia, pot fi vizualizate la următoarea adresă http://trace-project.eu/

 

Noutăți ale proiectului.

  1. În luna iulie a.c. a fost finalizată activitatea 3.1 a proiectului care s-a materializat în elaboarea ”Raportului cu privire la trăsăturile, motivația și interacțiunile sociale ale traficanților”. Activitatea a presupus o documentare complexă a dosarelor de trafic de persoane soluționate cu condamnări definitive în Marea Britanie, Olanda, România, Cipru și Bulgaria, intervievarea a unui număr semnificativ de infractori condamnați definitiv pentru fapte trafic de persoane (numai în România au fost aplicate peste 60 de chestionare și interviuri cu traficanți) dar și intervievarea a numeroase persoane sursă din statele partenere. Rezultatale acestui demers comprehensiv de cercetare sunt disponibile aici http://trace-project.eu/wp-content/uploads/2015/06/TRACE_Deliverable-3.1_Final.pdf

 

  1. În 29 septembrie 2015, va avea loc la Tilburg Olanda, sub egida proiectului un grup de lucru ”Rolul tehnologiilor pentru traficul de persoane”, accentul fiind pe următoarele aspecte
  • Cum este utiizată tehnologia în comiterea și facilitarea infracțiunii de trafic de persoane
  • Cm poate fi utiliată tehnologia în prevenirea și combatarea treaficului de persoane
  • Tendințe viitoare ale rolului tehnologiilor în facilitarea, prevenirea și combaterea traficului de persoane
  • Cine sunt traficanții?

Mai multe detalii cu privire la eveniment, găsiți aici http://trace-project.eu/workshops-2/