Protocolul de colaborare dintre  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și  Asociaţia Aeroporturilor Din România

Marți, 27 decembrie 2022 a fost semnat protocolul de colaborare dintre  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și  Asociaţia Aeroporturilor Din România.
Protocolul are ca obiect realizarea unui parteneriat activ și eficient în scopul derulării de activităţi de prevenire a fenomenului traficului de persoane prin elaborarea şi desfăşurarea unor campanii comune de prevenire la nivel local, regional sau naţional, în funcţie de nevoile specifice, pentru informarea, conştientizarea și sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile şi implicaţiile traficului de persoane și prin realizarea sau diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica traficului de persoane.
Asociația Aeroporturilor din România(AAR) are sediul în Cluj Napoca și  s-a constituit în vederea promovării și apărării intereselor aeronautice, tehnic aeroportuare, economice și juridice ale aeroporturilor civile din România. https://www.airportaar.ro/