BILANT 2019

Evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane

– pentru anul 2019 –

 

 

Astăzi, 14.02.2020, a avut loc evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, pentru anul 2019, la sediul central acesteia din str. Ion Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, Bucureşti.

Evaluarea a surprins principalele repere calitative şi cantitative ale activităţilor derulate prevenirea situațiilor de victimizare, cercetarea aplicată a fenomenului traficului de persoane, monitorizarea asistenței acordate victimelor traficului, sprijinirea procesului judiciar și exercitarea rolului de actor european anti-trafic. ANITP a urmărit asigurarea îndeplinirii acestui mandat la un nivel calitativ ce are ca referință bunele practici și standardele internaționale din domeniu.

Astfel, cu sprijinul partenerilor (instituţii de stat, ONG, autorităţi locale şi mediul privat), au fost desfăşurate activităţi care au vizat implementarea Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022  şi a Planului Naţional de Acţiune 2018-2020, a fost monitorizată asistenţa acordată unui numar de 495 de victime ale traficului, au fost repatriate 30 de victime, cetăţeni români, şi a fost facilitată participarea în cadrul procedurilor penale pentru un număr de 808 victime.

În ceea ce priveşte eforturile de prevenire a traficului de persoane, au fost realizate peste 2.500 de activităţi informativ-preventive, în cadrul a 30 de campanii/proiecte de prevenire, la nivel naţional şi local. Prin intermediul acestor activităţi, mesajele şi recomandările preventive au ajuns la aproximativ 180.000 de persoane.

De asemenea, au fost încheiate 5 noi protocoale de colaborare şi 20 de planuri de acţiune. Prin intermediul Centrelor Regionale au fost organizate 55 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, 160 de sesiuni de instruire, de care au beneficiat aproximativ 4.000 de specialişti, şi s-a asigurat participarea la 236 evenimente interinstituţionale – seminarii, şedinţe de lucru, mese rotunde, work-shop-uri etc.

Tot in cursul anului 2019, au fost implementate două proiecte finanţate prin fonduri externe nerambursabile, unul care a vizat domeniul identificării şi referirii victimelor, iar altul care s-a axat pe prevenirea traficului de persoane.

Dorim să mulţumim tuturor partenerilor noştri pentru iniţiativele avute în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum şi pentru colaborarea consistentă oferită de-a lungul întregului an.

Informaţii de background:

Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului, valorilor sociale şi morale.

 

Traficul de persoane afectează în mod direct persoana prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate afectând stabilitatea economică şi securitatea regională.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional.