Bilanţ 2017

COMUNICAT
13.02.2018

Evaluarea anuală a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane

Marţi, 13.02.2018, a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în anul 2017, la sediul central din Bucureşti.
Această activitate a fost derulată în prezenţa domnului subsecretar de stat comisar – şef de poliţie Mihai Valeriu.
În contextul general al evoluţiei traficului de persoane la nivel european, mandatul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, în anul 2017, a fost marcat de preocuparea pentru prevenirea situaţiilor de victimizare, cercetarea dinamicii fenomenului traficului de persoane, calitatea asistenţei acordate victimelor traficului şi sprijinirea procesului judiciar.
ANITP a urmărit asigurarea îndeplinirii acestui mandat, la un nivel calitativ ce are ca referinţă bunele practici şi standardele internaţionale din domeniu.
Evaluarea reuşitelor şi nereuşitelor înclină balanţa în favoarea performanţei pe care ANITP o realizează în mod constant, cu toate limitările instituţionale existente în planul funcţionalităţii sale.
Priorităţile Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, pentru anul 2018, vizează atât atingerea obiectivelor prevăzute în proiectul noii Strategii Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, precum şi asigurarea bunei funcţionări a agenţiei:
 Consolidarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane prin dezvoltarea procesului de cooperare cu actorii relevanţi;
 Dezvoltarea capacităţii instituţionale de cunoaştere a fenomenului traficului de persoane şi de sprijinire a victimelor acestuia;
 Consolidarea componentei de relaţii internaţionale în activitatea ANITP.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

1 slide comun