Campania „Dă-i libertatea! Nu-i plăti exploatarea!”, la final

Comunicat de presă
29.10.2020

Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie
„Dă-i libertatea! Nu-i plăti exploatarea!”, la final

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a implementat, în perioada octombrie 2019 – octombrie 2020, campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie „Dă-i libertatea! Nu-i plăti exploatarea!”.

Mesajul campaniei a fost „Banii tăi ajung din mâna cerșetorului… în buzunarul traficantului. Exploatarea prin cerșetorie se bazează pe manipularea compasiunii publice.“

Campania s-a derulat în cadrul proiectului Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor – ROFSIP2016OS5A10P02, ce s-a implementat la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni, fiind finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească.

Partenerii A.N.T.I.P. din cadrul aceastei campanii au fost: Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.), Ministerul Educaţiei și Cercetării (M.E.C.), Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare, Fundaţia World Vision România și Asociația INCA România.

Activitățile de implementare s-au adresat reprezentanţilor grupurilor ţintă: copii şi adulţi aflaţi în situaţie de risc, persoane dispuse să ofere bani cerşetorilor, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, multiplicatori de opinie și publicul larg.

În egală măsură, au fost diseminate materialele informative în diferite spaţii publice, în întâlnirile cu gupurile țintă, în spaţii cu grad ridicat de vizibilitate: sedii ale consiliilor locale, ale primăriilor, societăţilor comericiale, aeroporturi, mijloace de transport public, gări, autogări, zone adiacente instituţiilor de cult etc..

În cadrul acestei campanii a fost realizat un film documentar care conţine mărturia unei foste victime a traficului de persoane, declaraţii ale specialiştilor şi imagini filmate în diverse locaţii care surprind realitatea acestui tip de exploatare.

Moderarea filmului documentar, cât şi transmiterea mesajului campaniei au fost realizate de Alexandru Ionuţ Velea, cunoscut de publicul larg ca Alex Velea.

Pentru implementarea campaniei, au fost desfăşurate peste 1800 de activităţi de prevenire, care au înregistrat un număr de peste 108.000 de beneficiari direcţi. În urma difuzării materialelor audio și video (film documentar și spoturi) prin intermediul diferitelor canale – posturi naționale și locale de Radio și TV, presa online, Facebook, YouTube, pagini web precum și în aeroporturi și în mijloacele de transport în comun – a fost înregistrat un număr de peste 7.000.000 de beneficiari indirecți.

Activităţile derulate de reprezentanţii M.A.E. și INCA România au facut posibilă transmiterea mesajului antitrafic al campaniei şi către comunitățile de cetăţeni români din afara graniţelor ţării.

Implicarea presei şi a altor multiplicatori de opinie în difuzarea mesajului campaniei a asigurat o creştere a gradului de informare şi conştientizare faţă de problematica traficului de persoane.

Numărul mare al beneficiarilor activităţilor de prevenire desfăşurate, informaţiile transmise şi canalele de comunicare utilizate au asigurat informarea, conştientizarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la traficul de persoane, atingându-se astfel în totalitate obiectivele campaniei.

Informaţii de background:

 Despre proiect:
Proiectul și-a propus dezvoltarea a trei campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

Proiectul a fost finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane și o valoare totală de 1.294.963 lei (fără TVA), din care:
– 75% – 971.222 lei (fără TVA) – finanţare externă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;
– 25% – 323.741 lei (fără TVA) – cofinanţare naţională.

Link-uri utile:
Despre proiect: https://anitp.mai.gov.ro/proiect-isf02/
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=C2W9Zh9f7DY
Documentar: https://www.youtube.com/watch?v=kPVD8BXzVhw&t=123s

 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, îndeplinind rolul de raportor naţional.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: https://anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.