Comunicat 12.05.2016-Ziua A.N.I.T.P.

A.N.I.T.P. aniversează astăzi 11 ani de activitate în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane.
În virtutea rolului său de Coorodnator Naţional, obiectivele asumate de agenţie în această perioadă au urmărit ca, prin coagularea eforturilor tuturor actorilor implicaţi, să consolideze capacitatea de răspuns la provocările şi ameninţările fenomenului traficului de persoane.
A fost o perioadă de acumulări, de construcţie şi dezvoltare, permanent marcată de nevoia de adpatare la evoluţiile interne şi internaţionale în domeniu.
Parteneriatul a reprezentat elementul principal pe care s-a fundamentat întreaga politică a agenţiei, încă de la înfiinţarea sa şi el va continua să fie pilonul esenţial a ceea ce ne dorim să constituie o dezvoltare coerentă şi sustenabilă.
Mulţumim tuturor partenerilor şi colaboratorilor noştri pentru susţinerea oferită şi pentru implicarea în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi în asistarea victimelor acestui fenomen.