COMUNICAT 23.02.2015

Bucureşti, 22 Februarie 2016

  INVITAŢIE PRESĂ

Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) vă invită joi, 25.02.2016, la sediul A.N.I.T.P. din Strada Ion Câmpineanu, nr. 20, Etaj 5, începând cu ora 13:00, la Conferinţa de Presă prilejuită de lansarea primei cereri de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată victimelor traficului de persoane.

Cererea de proiecte lansată de A.N.I.T.P. pune în premieră la dispoziţia organizațiilor neguvernamentale din România un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 3 proiecte, pe o perioadă cuprinsă între 12 şi 20 de luni. Finanţarea va acoperi 100 % costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85 % – contribuţia Agenţiei Elveţiene de Cooperare şi Dezvoltare şi 15 % – contribuţia A.N.I.T.P. de la bugetul stat.

Pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei victimelor traficului de persoane, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român va susţine în perioada 2016-2018, în cadrul a două cereri de proiecte, asistenţa directă acordată victimelor, prin alocarea de fonduri nerambursabile organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Evenimentul se derulează în cadrul Proiectului Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”, finanțat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

   AGENDA CONFERINȚEI  (click)  

***

Mai multe informaţii privind acordarea de granturi se pot găsi pe website-ul A.N.I.T.P., la Secţiunea Programe: anitp.mai.gov.ro/proiect a.v.

În acest sens, toate documentele de interes pentru aplicanți (ghidul aplicantului, cererea de proiecte, documente ce trebuie înaintate de către aplicanți/ parteneri – anexe) se vor regăsi pe site-ul A.N.I.T.P., la secțiunea Programe – Proiect A.V.: https://anitp.mai.gov.ro/proiect-a-v/, începând cu data de 24 februarie 2016.

Pentru orice neclarități, potențialii aplicanți pot adresa întrebări la adresa de e-mail: asistenta.victime.anitp@mai.gov.ro.

Persoană de contact pentru presă: Maria Turza: 0737545955 fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.