Principii jurisprudenta C.E.D.O.

Anexa nr. 2 – “Sinteză principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutareaa hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public” la “Memorandumul cu tema: Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public”.

3. anexa 2 – sinteza principii neexecutare hotarari