Proiectul „(P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie”, la final

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în perioada 16-17.10.2014, la Bucureşti, Conferinţa naţională pentru facilitarea schimbului de experienţă şi închiderea proiectului, respectiv Reuniunea Comitetului Director în data de 16.10.2014.

Aceste evenimente au fost desfăşurate în cadrul proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”, implementat în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a implementat acest proiect în calitate de beneficiar, pe o perioadă de 32 de luni, începând din luna aprilie 2012, cu termen limită de finalizare noiembrie 2014.

Obiectivul general al proiectului a vizat reducerea dimensiunii traficului de fiinţe umane în România prin consolidarea sinergiei dintre departamentele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale. Activităţile proiectului au inclus:
• Sesiuni de instruire pentru autorităţile de aplicare a legii şi ANITP privind identificarea, reintegrarea, protecţia şi prevenirea traficului de fiinţe umane;
• Elaborarea studiului privind exploatarea prin cerşetorie în relaţie cu traficul de persoane;
• Vizite de studiu în Elveţia şi România;
• Campania de prevenire „Nu te lăsa păcălită – Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” cu actorul Dragoş Bucur;
• Seminarii locale privind managemnetul de proiect organizate în Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi;
• Elaborarea unei broşuri „Identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane”, ce va fi distribuită în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Scopul Conferinţei Naţionale a vizat facilitarea schimbului de experienţă dobândită de către cele două părţi română şi elveţiană, precum şi de către ceilalţi parteneri implicaţi în implementarea proiectului, prin prezentarea activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia, evenimentul marcând şi încheierea proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”.

Rezultatele proiectului:
– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relație cu partenerii locali și internaționali;
– Creșterea gradului de conștientizare în rândul potențialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate și traficate;
– Cooperare și capacitate locală sporită de a dezvolta activități viitoare;
– Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență victimelor din România.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa Excelenţei Sale, domnul Jean-Hubert LEBET – Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, a domnului Adrian LOBSIGER – Directorul Adjunct al FEDPOL Elveţia, respectiv a domnului Romulus – Nicolae UNGUREANU – Directorul ANITP.

La conferinţă au participat şi şi-au adus contribuţia în egală măsură, experţi ai Statelor Membre UE şi non–UE, instituţii guvernamentale, reprezentanţi ai societăţii civile şi actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.

Excelenţa Sa, domnul Jean-Hubert LEBET, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România a salutat cooperarea eficientă în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, subliniind succesul implementării proiectului menit să susţină cooperarea ulterioară a celor două state în lupta împotriva traficului de persoane.

Domnul Adrian LOBSIGER, director adjunct al Oficiului Federal al Poliţiei din Elveţia (FEDPOL) şi-a exprimat recunoştinţa faţă de partea română pentru oportunitatea efectuării schimbului de experienţă în lupta împotriva traficului de persoane, precizând faptul că fenomenul reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, demnităţii şi egalităţii persoanelor, valori promovate cu fermitate de către toate statele europene.

Domnul Romulus Nicolae UNGUREANU, directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească tuturor celor prezenţi pentru contribuţia adusă în vederea implementării proiectului, evidenţiind faptul că, în contextul actual, doar printr-o strânsă cooperare a tuturor actorilor implicaţi, va fi posibilă elaborarea unor politici publice pe termen lung, menite să reducă vulnerabilitatea societăţii civile în faţa fenomenului traficului de persoane.

* * *

Înformaţii de background:

Valoarea totală a bugetului de proiect este de 531.745 CHF cu o contribuţie a partenerului elveţian în valoare de 451.983 CHF (reprezentând 85% din bugetul proiectului). Valoarea co-finanţării ANITP este de 79.761 CHF (reprezentând 15% din bugetul proiectului).

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen înfracţional.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon: 021.311.89.81, fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.