Proiectul “Prevention, Identification, Protection”

(P)REVENIRE, (I)DENTIFICARE, (P)ROTECŢIE
– Prezentare Proiect –

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul (P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie pentru o perioadă de 32 de luni, începând cu luna Aprilie 2012 şi cu termen limită de finalizare Noiembrie 2014.
Valoarea totală a proiectului este de 531.745 CHF, cu o contribuție din partea elveţiană de 451.983 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) și cofinanțat de către ANITP cu 79.761 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la scăderea traficului de ființe umane în România.

Obiective specifice:
– Consolidarea capacității de intervenție a actorilor guvernamentali din România (reprezentanți ai ANITP, ofițeri de poliție, procurori, judecători) implicați în prevenirea, identificarea, repatrierea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane;
– Vizarea potențialelor victime ale traficului de persoane din România, prin campanii de prevenire publice cu accent pe grupurile cele mai vulnerabile;
– Dezvoltarea activităților în domeniul prevenirii traficului de ființe umane prin consolidarea capacității locale de identificare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile (FEN) și mobilizarea resurselor;
– Elaborarea unor recomandări pentru Planul Naţional de Acţiune PNA 2014-2016.

Rezultate:
– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relație cu partenerii locali și internaționali;
– Creșterea gradului de conștientizare în rândul potențialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate și traficate;
– Cooperare și capacitate locală sporită de a dezvolta activități viitoare;
– Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență victimelor din România.