Semniar regional la Sofia, Bulgaria

Semniarul regional “Improving capacities and cooperation in addressing trafficking in persons facilitated through abuse of internet-based technologies in the South-Eastern Europe”,
31 octombrie – 02 noiembrie, Sofia, Bulgaria

Un reprezentant ANITP a participat la semniarul regional “Improving capacities and cooperation in addressing trafficking in persons facilitated through abuse of internet-based technologies in the South-Eastern Europe”, care a avut loc la Sofia, Bulgaria, în perioada 31 octombrie – 02 noiembrie 2018.

Scopul seminarului a fost acela de a spori gradul de conştientizare cu privire la legătura dintre traficul de persoane şi abuzul de tehnologii digitale şi de a prezenta acţiuni concrete pentru implicarea tuturor actorilor la nivel regional, subregional sau bilateral, inclusiv a organizaţiilor regionale şi internaţionale, sectorul privat şi mediul academic.