Strategia naţională

COMUNICAT
21.11.2018

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

Prin HG nr. 861/31.10.2018, a fost aprobată Strategia naţională împortiva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022. Aceasta a fost elaborată la iniţiativa Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane cu participarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul luptei împotriva traficului de persoane şi a organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară activităţi de prevenire şi de asistenţă a victimelor acestui fenomen.

Strategia are ca scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia, astfel încât eforturile actorilor implicaţi să fie concentrate pe următoarele obiective generale:

 Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane.
 Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale.
 Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori.
 Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane.
 Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie.

Strategia reprezintă o continuare a eforturilor naţionale antitrafic derulate anterior iar ca element de noutate, îşi propune o abordare diferită în ceea ce priveşte cadrul organizatoric necesar implementării, monitorizării şi evaluării acesteia.

Astfel, pe de o parte, strategia îşi propune să confere o mai mare putere decizională, iar, pe de altă parte, să permită o mai bună colaborare a tuturor instituţiilor implicate şi interesate de a pune în aplicare, într-un mod eficient, direcţiile de acţiune, obiectivele generale şi obiectivele specifice prevăzute.

În vederea implementării Strategiei a fost elaborat şi un plan de acţiune pe 2 ani, prin care au fost stabilite activităţi concrete, instituţii responsabile şi termene de realizare.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane