Ziua Naţională de Informare

„Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în data de 16 decembrie 2015, în Bucureşti, la sediul ANITP, Ziua Naţională de Informare.

Evenimentul a fost desfăşurat în cadrul proiectului „Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane depus în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Bugetul total al proiectului este de 2.082.767.23 CHF, cu o contribuţie elveţiană de 1.770.352,14 CHF reprezentând 85% din valoarea totală) şi co-finanţarea ANITP de 312.415,08 CHF (reprezentând 15% din bugetul total).

Partenerii proiectului sunt:

  • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
  • Centrul de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT-212,
  • Grupul de lucru Elveţiano – Român privind traficul de persoane.

În calitate de beneficiar, ANITP implementează proiectul pe o perioadă de 38 de luni, începând din februarie 2015.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonatorul Naţional în implementarea politicilor privind traficul de fiinţe umane, având rolul de a conduce prevenirea şi monitorizarea activităţilor acestui fenomen.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Eficientizarea sistemului de redistribuire financiară (mecanismul de grant), ANITP stabilind sprijinirea ONG-urilor care oferă asistenţă victimelor traficului de persoane;
  • Asistarea victimelor traficului de persoane în cadrul serviciilor de calitate oferite de către ONG-uri, prin sistemul naţional de asistenţă anti-trafic (mecanismul de grant) în România.

Principale rezultate ale proiectului:

  • Finanţarea activităţilor de asistenţă dezvoltate de către organizaţiile neguvernamentale prin acordarea de granturi în urma selecţiei propunerilor de proiecte;
  • Organizarea unor conferinţe de presă, zile naţionale de informare pentru ONG-urile care desfăşoară activităţi de luptă împotriva traficului de persoane;
  • Editarea şi publicarea unor cereri de oferte împreună cu Ghidul Aplicantului şi documentele suport;
  • Evaluarea aplicanţilor de către Comitetul Independent Elveţiano – Român.

Scopul Zilei Naţionale de Informare a fost de a informa publicul cu privire la oportunităţile de finanţare şi procedura de aplicare a proiectului.

Experţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane au prezentat condiţiile generale privind oportunităţile de finanţare, acţiunile care vor fi sprijinite, participanţii eligibili, priorităţile şi obiectivele.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Thomas Stauffer din cadrul Biroului Contribuţiei Elveţiene în România şi a doamnei Stela Haxhi finanţator în cadrul proiectului, dar şi de partenerii externi, OIM Berna – doamna Claire Potaux şi ACT 212 – doamna Irene Hirzel, respectiv reprezentanţi ai societăţii civile din România, instituţii guvernamentale implicate în lupta împotriva traficului de persoane.

 Ziua Nationala de Informare

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Mădălina Turza: telefon: 021 311 89 82, fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.